{ast=5.0, fgpt3=23.529411764705884, dreb=23.0, topg=1.1818181818181819, fgmpm=4.647302904564316, ftptg=0.5, blkpm=0.16597510373443983, ftppg=0.4-0.7, ftppm=1.3-2.7, dq=0.0, fgmpg=1.2727272727272727, topm=4.3153526970954355, blkpg=0.045454545454545456, ftppct=0.5, ato=0.19230769230769232, fgptg3=0.23529411764705885, fgpt3pct=0.23529411764705882, stl=20.0, fgpt=30.76923076923077, minptg=10.954545454545455, fgp3pm=2.0-8.5, treb=41.0, trebpm=6.804979253112033, trebpg=1.8636363636363635, fga=91.0, fgppm=4.6-15.1, ftapm=2.6556016597510372, ftmpg=0.36363636363636365, ptspg=3.4545454545454546, pfpm=5.477178423236515, fgm3=12.0, fgm3pm=1.991701244813278, fgppg=1.3-4.1, fga3pg=2.3181818181818183, ptspm=12.614107883817427, fgm=28.0, fgp=28-91, ftmpm=1.3278008298755186, fgptg=0.3076923076923077, fta=16.0, min=241.0, fga3pm=8.464730290456432, fgp3pg=0.5-2.3, ftapg=0.7272727272727273, pfpg=1.5, ga=22-1, fga3=51.0, ftm=8.0, blk=1.0, orebpm=2.987551867219917, stlpm=3.319502074688797, ftpt=50.0, fgptpct=0.3076923076923077, ftp=8-16, dqpm=0.0, orebpg=0.8181818181818182, stlpg=0.9090909090909091, gp=22.0, fgp3=12-51, dqpg=0.0, gs=1.0, pts=76.0, fgapm=15.103734439834025, fgm3pg=0.5454545454545454, drebpm=3.8174273858921164, astpm=0.8298755186721992, oreb=18.0, astpg=0.22727272727272727, pf=33.0, minpg=10.954545454545455, drebpg=1.0454545454545454, fgapg=4.136363636363637, to=26.0, minpm=40} {ast=74.0, fgpt3=39.02439024390244, dreb=104.0, topg=2.4, fgmpm=6.057571964956195, ftptg=0.6823529411764706, blkpm=0.2002503128911139, ftppg=2.3-3.4, ftppm=2.9-4.3, dq=0.0, fgmpg=4.84, topm=3.0037546933667083, blkpg=0.16, ftppct=0.6823529411764706, ato=1.2333333333333334, fgptg3=0.3902439024390244, fgpt3pct=0.3902439024390244, stl=39.0, fgpt=45.149253731343286, minptg=31.96, fgp3pm=1.6-4.1, treb=142.0, trebpm=7.108886107634543, trebpg=5.68, fga=268.0, fgppm=6.1-13.4, ftapm=4.25531914893617, ftmpg=2.32, ptspg=13.28, pfpm=1.6520650813516895, fgm3=32.0, fgm3pm=1.6020025031289111, fgppg=4.8-10.7, fga3pg=3.28, ptspm=16.62077596996245, fgm=121.0, fgp=121-268, ftmpm=2.9036295369211516, fgptg=0.45149253731343286, fta=85.0, min=799.0, fga3pm=4.105131414267835, fgp3pg=1.3-3.3, ftapg=3.4, pfpg=1.32, ga=25-25, fga3=82.0, ftm=58.0, blk=4.0, orebpm=1.902377972465582, stlpm=1.9524405506883604, ftpt=68.23529411764706, fgptpct=0.45149253731343286, ftp=58-85, dqpm=0.0, orebpg=1.52, stlpg=1.56, gp=25.0, fgp3=32-82, dqpg=0.0, gs=25.0, pts=332.0, fgapm=13.41677096370463, fgm3pg=1.28, drebpm=5.206508135168961, astpm=3.704630788485607, oreb=38.0, astpg=2.96, pf=33.0, minpg=31.96, drebpg=4.16, fgapg=10.72, to=60.0, minpm=40} {ast=55.0, fgpt3=16.39344262295082, dreb=84.0, topg=3.5, fgmpm=6.712328767123288, ftptg=0.6216216216216216, blkpm=1.2328767123287672, ftppg=3.1-5.0, ftppm=4.7-7.6, dq=5.0, fgmpg=4.454545454545454, topm=5.273972602739726, blkpg=0.8181818181818182, ftppct=0.6216216216216216, ato=0.7142857142857143, fgptg3=0.16393442622950818, fgpt3pct=0.16393442622950818, stl=30.0, fgpt=40.0, minptg=26.545454545454547, fgp3pm=0.7-4.2, treb=126.0, trebpm=8.63013698630137, trebpg=5.7272727272727275, fga=245.0, fgppm=6.7-16.8, ftapm=7.602739726027397, ftmpg=3.1363636363636362, ptspg=12.5, pfpm=5.136986301369863, fgm3=10.0, fgm3pm=0.684931506849315, fgppg=4.5-11.1, fga3pg=2.772727272727273, ptspm=18.835616438356166, fgm=98.0, fgp=98-245, ftmpm=4.726027397260274, fgptg=0.4, fta=111.0, min=584.0, fga3pm=4.178082191780822, fgp3pg=0.5-2.8, ftapg=5.045454545454546, pfpg=3.409090909090909, ga=22-19, fga3=61.0, ftm=69.0, blk=18.0, ftpt=62.16216216216216, orebpm=2.8767123287671232, stlpm=2.0547945205479454, fgptpct=0.4, ftp=69-111, dqpm=0.3424657534246575, orebpg=1.9090909090909092, stlpg=1.3636363636363635, gp=22.0, fgp3=10-61, dqpg=0.22727272727272727, gs=19.0, pts=275.0, fgapm=16.78082191780822, fgm3pg=0.45454545454545453, drebpm=5.7534246575342465, astpm=3.767123287671233, oreb=42.0, astpg=2.5, pf=75.0, minpg=26.545454545454547, drebpg=3.8181818181818183, fgapg=11.136363636363637, to=77.0, minpm=40} {ast=1.0, fgpt3=null, dreb=19.0, topg=0.5833333333333334, fgmpm=5.9405940594059405, ftptg=0.5, blkpm=2.376237623762376, ftppg=0.5-1.0, ftppm=2.4-4.8, dq=0.0, fgmpg=1.25, topm=2.772277227722772, blkpg=0.5, ftppct=0.5, ato=0.14285714285714285, fgptg3=null, fgpt3pct=null, stl=4.0, minptg=8.416666666666666, fgpt=65.21739130434783, fgp3pm=0.0-0.0, treb=23.0, trebpm=9.108910891089108, trebpg=1.9166666666666667, fga=23.0, fgppm=5.9-9.1, ftapm=4.752475247524752, ftmpg=0.5, ptspg=3.0, pfpm=3.9603960396039604, fgm3=0.0, fgm3pm=0.0, fgppg=1.2-1.9, fga3pg=0.0, ptspm=14.257425742574258, fgm=15.0, fgp=15-23, ftmpm=2.376237623762376, fgptg=0.6521739130434783, fta=12.0, min=101.0, fga3pm=0.0, fgp3pg=0.0-0.0, ftapg=1.0, pfpg=0.8333333333333334, ga=12-0, fga3=0.0, ftm=6.0, blk=6.0, ftpt=50.0, orebpm=1.5841584158415842, stlpm=1.5841584158415842, ftp=6-12, fgptpct=0.6521739130434783, dqpm=0.0, orebpg=0.3333333333333333, stlpg=0.3333333333333333, gp=12.0, fgp3=0-0, dqpg=0.0, pts=36.0, fgapm=9.108910891089108, fgm3pg=0.0, drebpm=7.524752475247524, astpm=0.39603960396039606, oreb=4.0, astpg=0.08333333333333333, pf=10.0, minpg=8.416666666666666, drebpg=1.5833333333333333, fgapg=1.9166666666666667, to=7.0, minpm=40} {ast=12.0, fgpt3=50.0, dreb=10.0, topg=1.5, fgmpm=2.3300970873786406, ftptg=0.375, blkpm=0.0, ftppg=0.2-0.7, ftppm=1.2-3.1, dq=0.0, fgmpg=0.5, topm=6.990291262135922, blkpg=0.0, ftppct=0.375, ato=0.6666666666666666, fgptg3=0.5, fgpt3pct=0.5, stl=8.0, minptg=8.583333333333334, fgpt=50.0, fgp3pm=1.2-2.3, treb=12.0, trebpm=4.660194174757281, trebpg=1.0, fga=12.0, fgppm=2.3-4.7, ftapm=3.1067961165048543, ftmpg=0.25, ptspg=1.5, pfpm=4.660194174757281, fgm3=3.0, fgm3pm=1.1650485436893203, fgppg=0.5-1.0, fga3pg=0.5, ptspm=6.990291262135922, fgm=6.0, fgp=6-12, ftmpm=1.1650485436893203, fgptg=0.5, fta=8.0, min=103.0, fga3pm=2.3300970873786406, fgp3pg=0.2-0.5, ftapg=0.6666666666666666, pfpg=1.0, ga=12-0, fga3=6.0, ftm=3.0, blk=0.0, orebpm=0.7766990291262136, stlpm=3.1067961165048543, ftpt=37.5, ftp=3-8, fgptpct=0.5, dqpm=0.0, orebpg=0.16666666666666666, stlpg=0.6666666666666666, gp=12.0, fgp3=3-6, dqpg=0.0, pts=18.0, fgapm=4.660194174757281, fgm3pg=0.25, drebpm=3.883495145631068, astpm=4.660194174757281, oreb=2.0, astpg=1.0, pf=12.0, minpg=8.583333333333334, drebpg=0.8333333333333334, fgapg=1.0, to=18.0, minpm=40} {ast=51.0, fgpt3=10.0, dreb=117.0, topg=2.36, fgmpm=3.9257294429708223, ftptg=0.7281553398058253, blkpm=0.47745358090185674, ftppg=3.0-4.1, ftppm=4.0-5.5, dq=0.0, fgmpg=2.96, topm=3.129973474801061, blkpg=0.36, ftppct=0.7281553398058253, ato=0.864406779661017, fgptg3=0.1, fgpt3pct=0.1, stl=52.0, fgpt=37.56345177664975, minptg=30.16, fgp3pm=0.2-1.6, treb=170.0, trebpm=9.018567639257295, trebpg=6.8, fga=197.0, fgppm=3.9-10.5, ftapm=5.464190981432361, ftmpg=3.0, ptspg=9.04, pfpm=2.8647214854111405, fgm3=3.0, fgm3pm=0.15915119363395225, fgppg=3.0-7.9, fga3pg=1.2, ptspm=11.989389920424403, fgm=74.0, fgp=74-197, ftmpm=3.9787798408488064, fgptg=0.3756345177664975, fta=103.0, min=754.0, fga3pm=1.5915119363395225, fgp3pg=0.1-1.2, ftapg=4.12, pfpg=2.16, ga=25-24, fga3=30.0, ftm=75.0, blk=9.0, ftpt=72.81553398058253, orebpm=2.8116710875331563, stlpm=2.7586206896551726, fgptpct=0.3756345177664975, ftp=75-103, dqpm=0.0, orebpg=2.12, stlpg=2.08, gp=25.0, fgp3=3-30, dqpg=0.0, gs=24.0, pts=226.0, fgapm=10.450928381962864, fgm3pg=0.12, drebpm=6.206896551724138, astpm=2.7055702917771884, oreb=53.0, astpg=2.04, pf=54.0, minpg=30.16, drebpg=4.68, fgapg=7.88, to=59.0, minpm=40} {ast=27.0, fgpt3=17.857142857142858, dreb=18.0, topg=1.1363636363636365, fgmpm=2.7184466019417477, ftptg=0.9090909090909091, blkpm=0.0, ftppg=0.5-0.5, ftppm=1.9-2.1, dq=1.0, fgmpg=0.6363636363636364, topm=4.854368932038835, blkpg=0.0, ftppct=0.9090909090909091, ato=1.08, fgptg3=0.17857142857142858, fgpt3pct=0.17857142857142858, stl=15.0, minptg=9.363636363636363, fgpt=23.728813559322035, fgp3pm=1.0-5.4, treb=22.0, trebpm=4.271844660194175, trebpg=1.0, fga=59.0, fgppm=2.7-11.5, ftapm=2.1359223300970873, ftmpg=0.45454545454545453, ptspg=1.9545454545454546, pfpm=5.048543689320389, fgm3=5.0, fgm3pm=0.970873786407767, fgppg=0.6-2.7, fga3pg=1.2727272727272727, ptspm=8.349514563106796, fgm=14.0, fgp=14-59, ftmpm=1.941747572815534, fgptg=0.23728813559322035, fta=11.0, min=206.0, fga3pm=5.436893203883495, fgp3pg=0.2-1.3, ftapg=0.5, pfpg=1.1818181818181819, ga=22-3, fga3=28.0, ftm=10.0, blk=0.0, orebpm=0.7766990291262136, stlpm=2.912621359223301, ftpt=90.9090909090909, ftp=10-11, fgptpct=0.23728813559322035, dqpm=0.1941747572815534, orebpg=0.18181818181818182, stlpg=0.6818181818181818, gp=22.0, fgp3=5-28, dqpg=0.045454545454545456, gs=3.0, pts=43.0, fgapm=11.45631067961165, fgm3pg=0.22727272727272727, drebpm=3.495145631067961, astpm=5.242718446601942, oreb=4.0, astpg=1.2272727272727273, pf=26.0, minpg=9.363636363636363, drebpg=0.8181818181818182, fgapg=2.6818181818181817, to=25.0, minpm=40} {ast=8.0, fgpt3=null, dreb=40.0, topg=0.45454545454545453, fgmpm=4.044943820224719, ftptg=0.15384615384615385, blkpm=0.898876404494382, ftppg=0.2-1.2, ftppm=0.4-2.9, dq=0.0, fgmpg=1.6363636363636365, topm=1.1235955056179776, blkpg=0.36363636363636365, ftppct=0.15384615384615385, ato=1.6, fgptg3=null, fgpt3pct=null, stl=5.0, fgpt=60.0, minptg=16.181818181818183, fgp3pm=0.0-0.0, treb=59.0, trebpm=13.258426966292134, trebpg=5.363636363636363, fga=30.0, fgppm=4.0-6.7, ftapm=2.9213483146067416, ftmpg=0.18181818181818182, ptspg=3.4545454545454546, pfpm=4.044943820224719, fgm3=0.0, fgm3pm=0.0, fgppg=1.6-2.7, fga3pg=0.0, ptspm=8.539325842696629, fgm=18.0, fgp=18-30, ftmpm=0.449438202247191, fgptg=0.6, fta=13.0, min=178.0, fga3pm=0.0, fgp3pg=0.0-0.0, ftapg=1.1818181818181819, pfpg=1.6363636363636365, ga=11-7, fga3=0.0, ftm=2.0, blk=4.0, orebpm=4.269662921348314, stlpm=1.1235955056179776, ftpt=15.384615384615385, fgptpct=0.6, ftp=2-13, dqpm=0.0, orebpg=1.7272727272727273, stlpg=0.45454545454545453, gp=11.0, fgp3=0-0, dqpg=0.0, gs=7.0, pts=38.0, fgapm=6.741573033707865, fgm3pg=0.0, drebpm=8.98876404494382, astpm=1.797752808988764, oreb=19.0, astpg=0.7272727272727273, pf=18.0, minpg=16.181818181818183, drebpg=3.6363636363636362, fgapg=2.727272727272727, to=5.0, minpm=40} {ast=52.0, fgpt3=27.36842105263158, dreb=61.0, topg=3.0, fgmpm=7.22972972972973, ftptg=0.7878787878787878, blkpm=0.2702702702702703, ftppg=3.2-4.1, ftppm=5.3-6.7, dq=3.0, fgmpg=4.458333333333333, topm=4.864864864864865, blkpg=0.16666666666666666, ftppct=0.7878787878787878, ato=0.7222222222222222, fgptg3=0.2736842105263158, fgpt3pct=0.2736842105263158, stl=54.0, fgpt=38.214285714285715, minptg=24.666666666666668, fgp3pm=1.8-6.4, treb=104.0, trebpm=7.027027027027027, trebpg=4.333333333333333, fga=280.0, fgppm=7.2-18.9, ftapm=6.6891891891891895, ftmpg=3.25, ptspg=13.25, pfpm=4.121621621621622, fgm3=26.0, fgm3pm=1.7567567567567568, fgppg=4.5-11.7, fga3pg=3.9583333333333335, ptspm=21.486486486486488, fgm=107.0, fgp=107-280, ftmpm=5.27027027027027, fgptg=0.3821428571428572, fta=99.0, min=592.0, fga3pm=6.418918918918919, fgp3pg=1.1-4.0, ftapg=4.125, pfpg=2.5416666666666665, ga=24-21, fga3=95.0, ftm=78.0, blk=4.0, ftpt=78.78787878787878, orebpm=2.9054054054054053, stlpm=3.6486486486486487, fgptpct=0.3821428571428571, ftp=78-99, dqpm=0.20270270270270271, orebpg=1.7916666666666667, stlpg=2.25, gp=24.0, fgp3=26-95, dqpg=0.125, gs=21.0, pts=318.0, fgapm=18.91891891891892, fgm3pg=1.0833333333333333, drebpm=4.121621621621622, astpm=3.5135135135135136, oreb=43.0, astpg=2.1666666666666665, pf=61.0, minpg=24.666666666666668, drebpg=2.5416666666666665, fgapg=11.666666666666666, to=72.0, minpm=40} {ast=8.0, fgpt3=0.0, dreb=32.0, topg=0.7894736842105263, fgmpm=1.4414414414414414, ftptg=0.21428571428571427, blkpm=0.5405405405405406, ftppg=0.2-0.7, ftppm=0.5-2.5, dq=0.0, fgmpg=0.42105263157894735, topm=2.7027027027027026, blkpg=0.15789473684210525, ftppct=0.21428571428571427, ato=0.5333333333333333, fgptg3=0.0, fgpt3pct=0.0, stl=14.0, fgpt=25.0, minptg=11.68421052631579, fgp3pm=0.0-0.2, treb=71.0, trebpm=12.792792792792794, trebpg=3.736842105263158, fga=32.0, fgppm=1.4-5.8, ftapm=2.5225225225225225, ftmpg=0.15789473684210525, ptspg=1.0, pfpm=3.963963963963964, fgm3=0.0, fgm3pm=0.0, fgppg=0.4-1.7, fga3pg=0.05263157894736842, ptspm=3.4234234234234235, fgm=8.0, fgp=8-32, ftmpm=0.5405405405405406, fgptg=0.25, fta=14.0, min=222.0, fga3pm=0.18018018018018017, fgp3pg=0.0-0.1, ftapg=0.7368421052631579, pfpg=1.1578947368421053, ga=19-1, fga3=1.0, ftm=3.0, blk=3.0, ftpt=21.428571428571427, orebpm=7.027027027027027, stlpm=2.5225225225225225, fgptpct=0.25, ftp=3-14, dqpm=0.0, orebpg=2.0526315789473686, stlpg=0.7368421052631579, gp=19.0, fgp3=0-1, dqpg=0.0, gs=1.0, pts=19.0, fgapm=5.7657657657657655, fgm3pg=0.0, drebpm=5.7657657657657655, astpm=1.4414414414414414, oreb=39.0, astpg=0.42105263157894735, pf=22.0, minpg=11.68421052631579, drebpg=1.6842105263157894, fgapg=1.6842105263157894, to=15.0, minpm=40} {ast=12.0, fgpt3=22.22222222222222, dreb=52.0, topg=1.0909090909090908, fgmpm=4.122137404580153, ftptg=0.4838709677419355, blkpm=0.7633587786259542, ftppg=0.7-1.4, ftppm=2.3-4.7, dq=0.0, fgmpg=1.2272727272727273, topm=3.66412213740458, blkpg=0.22727272727272727, ftppct=0.4838709677419355, ato=0.5, fgptg3=0.2222222222222222, fgpt3pct=0.2222222222222222, stl=18.0, fgpt=39.705882352941174, minptg=11.909090909090908, fgp3pm=0.3-1.4, treb=67.0, trebpm=10.229007633587786, trebpg=3.0454545454545454, fga=68.0, fgppm=4.1-10.4, ftapm=4.732824427480916, ftmpg=0.6818181818181818, ptspg=3.227272727272727, pfpm=5.190839694656488, fgm3=2.0, fgm3pm=0.3053435114503817, fgppg=1.2-3.1, fga3pg=0.4090909090909091, ptspm=10.83969465648855, fgm=27.0, fgp=27-68, ftmpm=2.2900763358778624, fgptg=0.39705882352941174, fta=31.0, min=262.0, fga3pm=1.3740458015267176, fgp3pg=0.1-0.4, ftapg=1.4090909090909092, pfpg=1.5454545454545454, ga=22-4, fga3=9.0, ftm=15.0, blk=5.0, ftpt=48.38709677419355, orebpm=2.2900763358778624, stlpm=2.7480916030534353, fgptpct=0.39705882352941174, ftp=15-31, dqpm=0.0, orebpg=0.6818181818181818, stlpg=0.8181818181818182, gp=22.0, fgp3=2-9, dqpg=0.0, gs=4.0, pts=71.0, fgapm=10.381679389312977, fgm3pg=0.09090909090909091, drebpm=7.938931297709924, astpm=1.83206106870229, oreb=15.0, astpg=0.5454545454545454, pf=34.0, minpg=11.909090909090908, drebpg=2.3636363636363638, fgapg=3.090909090909091, to=24.0, minpm=40} {ast=31.0, fgpt3=42.857142857142854, dreb=72.0, topg=2.0833333333333335, fgmpm=6.130030959752322, ftptg=0.6734693877551021, blkpm=1.3003095975232197, ftppg=1.4-2.0, ftppm=2.0-3.0, dq=1.0, fgmpg=4.125, topm=3.0959752321981426, blkpg=0.875, ftppct=0.673469387755102, ato=0.62, fgptg3=0.42857142857142855, fgpt3pct=0.42857142857142855, stl=47.0, fgpt=39.75903614457831, minptg=26.916666666666668, fgp3pm=3.9-9.1, treb=106.0, trebpm=6.563467492260062, trebpg=4.416666666666667, fga=249.0, fgppm=6.1-15.4, ftapm=3.0340557275541795, ftmpg=1.375, ptspg=12.25, pfpm=2.7863777089783284, fgm3=63.0, fgm3pm=3.9009287925696596, fgppg=4.1-10.4, fga3pg=6.125, ptspm=18.204334365325078, fgm=99.0, fgp=99-249, ftmpm=2.043343653250774, fgptg=0.3975903614457831, fta=49.0, min=646.0, fga3pm=9.102167182662539, fgp3pg=2.6-6.1, ftapg=2.0416666666666665, pfpg=1.875, ga=24-19, fga3=147.0, ftm=33.0, blk=21.0, orebpm=2.1052631578947367, stlpm=2.9102167182662537, ftpt=67.34693877551021, fgptpct=0.39759036144578314, ftp=33-49, dqpm=0.06191950464396285, orebpg=1.4166666666666667, stlpg=1.9583333333333333, gp=24.0, fgp3=63-147, dqpg=0.041666666666666664, gs=19.0, pts=294.0, fgapm=15.41795665634675, fgm3pg=2.625, drebpm=4.458204334365325, astpm=1.9195046439628483, oreb=34.0, astpg=1.2916666666666667, pf=45.0, minpg=26.916666666666668, drebpg=3.0, fgapg=10.375, to=50.0, minpm=40} {ast=12.0, fgpt3=24.0, dreb=6.0, topg=0.6, fgmpm=6.086956521739131, ftptg=0.8181818181818181, blkpm=0.0, ftppg=0.5-0.6, ftppm=2.0-2.4, dq=0.0, fgmpg=1.4, topm=2.608695652173913, blkpg=0.0, ftppct=0.8181818181818182, ato=1.0, fgptg3=0.24, fgpt3pct=0.24, stl=7.0, fgpt=36.8421052631579, minptg=9.2, fgp3pm=2.6-10.9, treb=8.0, trebpm=1.7391304347826086, trebpg=0.4, fga=76.0, fgppm=6.1-16.5, ftapm=2.391304347826087, ftmpg=0.45, ptspg=3.85, pfpm=2.391304347826087, fgm3=12.0, fgm3pm=2.608695652173913, fgppg=1.4-3.8, fga3pg=2.5, ptspm=16.73913043478261, fgm=28.0, fgp=28-76, ftmpm=1.9565217391304348, fgptg=0.368421052631579, fta=11.0, min=184.0, fga3pm=10.869565217391305, fgp3pg=0.6-2.5, ftapg=0.55, pfpg=0.55, ga=20-1, fga3=50.0, ftm=9.0, blk=0.0, ftpt=81.81818181818181, orebpm=0.43478260869565216, stlpm=1.5217391304347827, fgptpct=0.3684210526315789, ftp=9-11, dqpm=0.0, orebpg=0.1, stlpg=0.35, gp=20.0, fgp3=12-50, dqpg=0.0, gs=1.0, pts=77.0, fgapm=16.52173913043478, fgm3pg=0.6, drebpm=1.3043478260869565, astpm=2.608695652173913, oreb=2.0, astpg=0.6, pf=11.0, minpg=9.2, drebpg=0.3, fgapg=3.8, to=12.0, minpm=40} {ast=1.0, fgpt3=0.0, dreb=6.0, topg=3.0, fgmpm=4.285714285714286, ftptg=null, blkpm=0.7142857142857143, ftppg=0.0-0.0, ftppm=0.0-0.0, dq=1.0, fgmpg=2.0, topm=6.428571428571429, blkpg=0.3333333333333333, ftppct=null, ato=0.1111111111111111, fgptg3=0.0, fgpt3pct=0.0, stl=3.0, fgpt=35.294117647058826, minptg=18.666666666666668, fgp3pm=0.0-1.4, treb=13.0, trebpm=9.285714285714286, trebpg=4.333333333333333, fga=17.0, fgppm=4.3-12.1, ftapm=0.0, ftmpg=0.0, ptspg=4.0, pfpm=8.571428571428571, fgm3=0.0, fgm3pm=0.0, fgppg=2.0-5.7, fga3pg=0.6666666666666666, ptspm=8.571428571428571, fgm=6.0, fgp=6-17, ftmpm=0.0, fgptg=0.35294117647058826, fta=0.0, min=56.0, fga3pm=1.4285714285714286, fgp3pg=0.0-0.7, ftapg=0.0, pfpg=4.0, ga=3-2, fga3=2.0, ftm=0.0, blk=1.0, orebpm=5.0, stlpm=2.142857142857143, ftpt=null, fgptpct=0.35294117647058826, ftp=0-0, dqpm=0.7142857142857143, orebpg=2.3333333333333335, stlpg=1.0, gp=3.0, fgp3=0-2, dqpg=0.3333333333333333, gs=2.0, pts=12.0, fgapm=12.142857142857142, fgm3pg=0.0, drebpm=4.285714285714286, astpm=0.7142857142857143, oreb=7.0, astpg=0.3333333333333333, pf=12.0, minpg=18.666666666666668, drebpg=2.0, fgapg=5.666666666666667, to=9.0, minpm=40} {fgpt3=null, topg=null, fgmpm=null, ftptg=null, blkpm=null, ftppg=0.0-0.0, ftppm=0.0-0.0, fgmpg=null, topm=null, blkpg=null, ftppct=null, ato=null, fgptg3=null, fgpt3pct=null, fgpt=null, minptg=null, fgp3pm=0.0-0.0, trebpm=null, trebpg=null, fgppm=0.0-0.0, ftapm=null, ftmpg=null, ptspg=null, pfpm=null, fgm3pm=null, fgppg=0.0-0.0, fga3pg=null, ptspm=null, fgp=0-0, ftmpm=null, fgptg=null, fga3pm=null, fgp3pg=0.0-0.0, ftapg=null, pfpg=null, ga=0-0, ftpt=null, orebpm=null, stlpm=null, fgptpct=null, ftp=0-0, dqpm=null, orebpg=null, stlpg=null, dqpg=null, fgp3=0-0, pts=0, fgapm=null, fgm3pg=null, drebpm=null, astpm=null, astpg=null, minpg=null, drebpg=null, fgapg=null, minpm=40} {ast=48.0, fgpt3=14.705882352941176, dreb=37.0, topg=2.25, fgmpm=5.36964980544747, ftptg=0.6060606060606061, blkpm=0.4669260700389105, ftppg=2.0-3.3, ftppm=3.1-5.1, dq=3.0, fgmpg=3.45, topm=3.501945525291829, blkpg=0.3, ftppct=0.6060606060606061, ato=1.0666666666666667, fgptg3=0.14705882352941177, fgpt3pct=0.14705882352941177, stl=35.0, fgpt=40.35087719298246, minptg=25.7, fgp3pm=0.4-2.6, treb=59.0, trebpm=4.591439688715953, trebpg=2.95, fga=171.0, fgppm=5.4-13.3, ftapm=5.136186770428016, ftmpg=2.0, ptspg=9.15, pfpm=3.813229571984436, fgm3=5.0, fgm3pm=0.38910505836575876, fgppg=3.5-8.6, fga3pg=1.7, ptspm=14.24124513618677, fgm=69.0, fgp=69-171, ftmpm=3.11284046692607, fgptg=0.4035087719298246, fta=66.0, min=514.0, fga3pm=2.6459143968871595, fgp3pg=0.2-1.7, ftapg=3.3, pfpg=2.45, ga=20-18, fga3=34.0, ftm=40.0, blk=6.0, ftpt=60.60606060606061, orebpm=1.7120622568093384, stlpm=2.7237354085603114, fgptpct=0.40350877192982454, ftp=40-66, dqpm=0.23346303501945526, orebpg=1.1, stlpg=1.75, gp=20.0, fgp3=5-34, dqpg=0.15, gs=18.0, pts=183.0, fgapm=13.30739299610895, fgm3pg=0.25, drebpm=2.8793774319066148, astpm=3.735408560311284, oreb=22.0, astpg=2.4, pf=49.0, minpg=25.7, drebpg=1.85, fgapg=8.55, to=45.0, minpm=40} {ast=6.0, fgpt3=null, dreb=27.0, topg=1.375, fgmpm=4.0310077519379846, ftptg=0.6666666666666667, blkpm=3.7209302325581395, ftppg=0.8-1.1, ftppm=1.9-2.8, dq=0.0, fgmpg=1.625, topm=3.4108527131782944, blkpg=1.5, ftppct=0.6666666666666666, ato=0.5454545454545454, fgptg3=null, fgpt3pct=null, stl=1.0, minptg=16.125, fgpt=54.166666666666664, fgp3pm=0.0-0.0, treb=33.0, trebpm=10.232558139534884, trebpg=4.125, fga=24.0, fgppm=4.0-7.4, ftapm=2.7906976744186047, ftmpg=0.75, ptspg=4.0, pfpm=1.550387596899225, fgm3=0.0, fgm3pm=0.0, fgppg=1.6-3.0, fga3pg=0.0, ptspm=9.922480620155039, fgm=13.0, fgp=13-24, ftmpm=1.8604651162790697, fgptg=0.5416666666666666, fta=9.0, min=129.0, fgp3pg=0.0-0.0, fga3pm=0.0, ftapg=1.125, pfpg=0.625, ga=8-4, fga3=0.0, ftm=6.0, blk=12.0, orebpm=1.8604651162790697, stlpm=0.31007751937984496, ftpt=66.66666666666667, ftp=6-9, fgptpct=0.5416666666666666, dqpm=0.0, orebpg=0.75, stlpg=0.125, gp=8.0, fgp3=0-0, dqpg=0.0, gs=4.0, pts=32.0, fgapm=7.441860465116279, fgm3pg=0.0, drebpm=8.372093023255815, astpm=1.8604651162790697, oreb=6.0, astpg=0.75, pf=5.0, minpg=16.125, drebpg=3.375, fgapg=3.0, to=11.0, minpm=40} {ast=3.0, fgpt3=20.0, dreb=4.0, topg=1.1428571428571428, fgmpm=3.902439024390244, ftptg=0.25, blkpm=0.0, ftppg=0.1-0.6, ftppm=1.0-3.9, dq=0.0, fgmpg=0.5714285714285714, topm=7.804878048780488, blkpg=0.0, ftppct=0.25, ato=0.375, fgptg3=0.2, fgpt3pct=0.2, stl=5.0, fgpt=36.36363636363637, minptg=5.857142857142857, fgp3pm=1.0-4.9, treb=4.0, trebpm=3.902439024390244, trebpg=0.5714285714285714, fga=11.0, fgppm=3.9-10.7, ftapm=3.902439024390244, ftmpg=0.14285714285714285, ptspg=1.4285714285714286, pfpm=4.878048780487805, fgm3=1.0, fgm3pm=0.975609756097561, fgppg=0.6-1.6, fga3pg=0.7142857142857143, ptspm=9.75609756097561, fgm=4.0, fgp=4-11, ftmpm=0.975609756097561, fgptg=0.36363636363636365, fta=4.0, min=41.0, fga3pm=4.878048780487805, fgp3pg=0.1-0.7, ftapg=0.5714285714285714, pfpg=0.7142857142857143, ga=7-0, fga3=5.0, ftm=1.0, blk=0.0, ftpt=25.0, orebpm=0.0, stlpm=4.878048780487805, fgptpct=0.36363636363636365, ftp=1-4, dqpm=0.0, orebpg=0.0, stlpg=0.7142857142857143, gp=7.0, fgp3=1-5, dqpg=0.0, pts=10.0, fgapm=10.731707317073171, fgm3pg=0.14285714285714285, drebpm=3.902439024390244, astpm=2.926829268292683, oreb=0.0, astpg=0.42857142857142855, pf=5.0, minpg=5.857142857142857, drebpg=0.5714285714285714, fgapg=1.5714285714285714, to=8.0, minpm=40} {ast=23.0, fgpt3=41.46341463414634, dreb=25.0, topg=1.1875, fgmpm=4.369747899159663, ftptg=0.823529411764706, blkpm=0.0, ftppg=0.9-1.1, ftppm=2.4-2.9, dq=0.0, fgmpg=1.625, topm=3.19327731092437, blkpg=0.0, ftppct=0.8235294117647058, ato=1.2105263157894737, fgptg3=0.4146341463414634, fgpt3pct=0.4146341463414634, stl=16.0, fgpt=36.61971830985915, minptg=14.875, fgp3pm=2.9-6.9, treb=32.0, trebpm=5.378151260504202, trebpg=2.0, fga=71.0, fgppm=4.4-11.9, ftapm=2.857142857142857, ftmpg=0.875, ptspg=5.1875, pfpm=5.042016806722689, fgm3=17.0, fgm3pm=2.857142857142857, fgppg=1.6-4.4, fga3pg=2.5625, ptspm=13.949579831932773, fgm=26.0, fgp=26-71, ftmpm=2.3529411764705883, fgptg=0.3661971830985915, fta=17.0, min=238.0, fga3pm=6.890756302521009, fgp3pg=1.1-2.6, ftapg=1.0625, pfpg=1.875, ga=16-1, fga3=41.0, ftm=14.0, blk=0.0, orebpm=1.1764705882352942, stlpm=2.689075630252101, ftpt=82.3529411764706, fgptpct=0.36619718309859156, ftp=14-17, dqpm=0.0, orebpg=0.4375, stlpg=1.0, gp=16.0, fgp3=17-41, dqpg=0.0, gs=1.0, pts=83.0, fgapm=11.932773109243698, fgm3pg=1.0625, drebpm=4.201680672268908, astpm=3.865546218487395, oreb=7.0, astpg=1.4375, pf=30.0, minpg=14.875, drebpg=1.5625, fgapg=4.4375, to=19.0, minpm=40} {ast=10.0, fgpt3=33.333333333333336, dreb=15.0, topg=1.5555555555555556, fgmpm=5.12, ftptg=0.7647058823529411, blkpm=0.0, ftppg=1.4-1.9, ftppm=4.2-5.4, dq=0.0, fgmpg=1.7777777777777777, topm=4.48, blkpg=0.0, ftppct=0.7647058823529411, ato=0.7142857142857143, fgptg3=0.33333333333333337, fgpt3pct=0.3333333333333333, stl=12.0, fgpt=29.62962962962963, minptg=13.88888888888889, fgp3pm=3.2-9.6, treb=22.0, trebpm=7.04, trebpg=2.4444444444444446, fga=54.0, fgppm=5.1-17.3, ftapm=5.44, ftmpg=1.4444444444444444, ptspg=6.111111111111111, pfpm=2.88, fgm3=10.0, fgm3pm=3.2, fgppg=1.8-6.0, fga3pg=3.3333333333333335, ptspm=17.6, fgm=16.0, fgp=16-54, ftmpm=4.16, fgptg=0.2962962962962963, fta=17.0, min=125.0, fga3pm=9.6, fgp3pg=1.1-3.3, ftapg=1.8888888888888888, pfpg=1.0, ga=9-1, fga3=30.0, ftm=13.0, blk=0.0, ftpt=76.47058823529412, orebpm=2.24, stlpm=3.84, fgptpct=0.2962962962962963, ftp=13-17, dqpm=0.0, orebpg=0.7777777777777778, stlpg=1.3333333333333333, gp=9.0, fgp3=10-30, dqpg=0.0, gs=1.0, pts=55.0, fgapm=17.28, fgm3pg=1.1111111111111112, drebpm=4.8, astpm=3.2, oreb=7.0, astpg=1.1111111111111112, pf=9.0, minpg=13.88888888888889, drebpg=1.6666666666666667, fgapg=6.0, to=14.0, minpm=40} {ast=3.0, fgpt3=23.076923076923077, dreb=8.0, topg=0.5555555555555556, fgmpm=3.146067415730337, ftptg=1.0, blkpm=0.449438202247191, ftppg=0.2-0.2, ftppm=0.9-0.9, dq=1.0, fgmpg=0.7777777777777778, topm=2.247191011235955, blkpg=0.1111111111111111, ftppct=1.0, ato=0.6, fgptg3=0.23076923076923075, fgpt3pct=0.23076923076923078, stl=5.0, fgpt=26.923076923076923, minptg=9.88888888888889, fgp3pm=1.3-5.8, treb=13.0, trebpm=5.842696629213483, trebpg=1.4444444444444444, fga=26.0, fgppm=3.1-11.7, ftapm=0.898876404494382, ftmpg=0.2222222222222222, ptspg=2.111111111111111, pfpm=5.842696629213483, fgm3=3.0, fgm3pm=1.348314606741573, fgppg=0.8-2.9, fga3pg=1.4444444444444444, ptspm=8.539325842696629, fgm=7.0, fgp=7-26, ftmpm=0.898876404494382, fgptg=0.2692307692307692, fta=2.0, min=89.0, fga3pm=5.842696629213483, fgp3pg=0.3-1.4, ftapg=0.2222222222222222, pfpg=1.4444444444444444, ga=9-2, fga3=13.0, ftm=2.0, blk=1.0, orebpm=2.247191011235955, stlpm=2.247191011235955, ftpt=100.0, fgptpct=0.2692307692307692, ftp=2-2, dqpm=0.449438202247191, orebpg=0.5555555555555556, stlpg=0.5555555555555556, gp=9.0, fgp3=3-13, dqpg=0.1111111111111111, gs=2.0, pts=19.0, fgapm=11.685393258426966, fgm3pg=0.3333333333333333, drebpm=3.595505617977528, astpm=1.348314606741573, oreb=5.0, astpg=0.3333333333333333, pf=13.0, minpg=9.88888888888889, drebpg=0.8888888888888888, fgapg=2.888888888888889, to=5.0, minpm=40} {ast=22.0, fgpt3=22.727272727272727, dreb=16.0, topg=1.5, fgmpm=2.7530364372469633, ftptg=0.5833333333333334, blkpm=0.16194331983805668, ftppg=0.8-1.3, ftppm=2.3-3.9, dq=1.0, fgmpg=0.9444444444444444, topm=4.372469635627531, blkpg=0.05555555555555555, ftppct=0.5833333333333334, ato=0.8148148148148148, fgptg3=0.22727272727272727, fgpt3pct=0.22727272727272727, stl=17.0, fgpt=30.90909090909091, minptg=13.722222222222221, fgp3pm=0.8-3.6, treb=21.0, trebpm=3.4008097165991904, trebpg=1.1666666666666667, fga=55.0, fgppm=2.8-8.9, ftapm=3.88663967611336, ftmpg=0.7777777777777778, ptspg=2.9444444444444446, pfpm=5.020242914979757, fgm3=5.0, fgm3pm=0.8097165991902834, fgppg=0.9-3.1, fga3pg=1.2222222222222223, ptspm=8.582995951417004, fgm=17.0, fgp=17-55, ftmpm=2.2672064777327936, fgptg=0.3090909090909091, fta=24.0, min=247.0, fga3pm=3.562753036437247, fgp3pg=0.3-1.2, ftapg=1.3333333333333333, pfpg=1.7222222222222223, ga=18-5, fga3=22.0, ftm=14.0, blk=1.0, orebpm=0.8097165991902834, stlpm=2.7530364372469633, ftpt=58.333333333333336, fgptpct=0.3090909090909091, ftp=14-24, dqpm=0.16194331983805668, orebpg=0.2777777777777778, stlpg=0.9444444444444444, gp=18.0, dqpg=0.05555555555555555, fgp3=5-22, gs=5.0, pts=53.0, fgapm=8.906882591093117, fgm3pg=0.2777777777777778, drebpm=2.591093117408907, astpm=3.562753036437247, oreb=5.0, astpg=1.2222222222222223, pf=31.0, minpg=13.722222222222221, drebpg=0.8888888888888888, fgapg=3.0555555555555554, to=27.0, minpm=40} {ast=11.0, fgpt3=29.032258064516128, dreb=35.0, topg=1.2352941176470589, fgmpm=3.352601156069364, ftptg=0.7142857142857143, blkpm=0.3468208092485549, ftppg=0.6-0.8, ftppm=1.2-1.6, dq=1.0, fgmpg=1.7058823529411764, topm=2.4277456647398843, blkpg=0.17647058823529413, ftppct=0.7142857142857143, ato=0.5238095238095238, fgptg3=0.29032258064516125, fgpt3pct=0.2903225806451613, stl=17.0, fgpt=39.189189189189186, minptg=20.352941176470587, fgp3pm=1.0-3.6, treb=44.0, trebpm=5.086705202312139, trebpg=2.588235294117647, fga=74.0, fgppm=3.4-8.6, ftapm=1.6184971098265897, ftmpg=0.5882352941176471, ptspg=4.529411764705882, pfpm=3.815028901734104, fgm3=9.0, fgm3pm=1.0404624277456647, fgppg=1.7-4.4, fga3pg=1.8235294117647058, ptspm=8.901734104046243, fgm=29.0, fgp=29-74, ftmpm=1.1560693641618498, fgptg=0.3918918918918919, fta=14.0, min=346.0, fga3pm=3.5838150289017343, fgp3pg=0.5-1.8, ftapg=0.8235294117647058, pfpg=1.9411764705882353, ga=17-5, fga3=31.0, ftm=10.0, blk=3.0, orebpm=1.0404624277456647, stlpm=1.9653179190751444, ftpt=71.42857142857143, fgptpct=0.3918918918918919, ftp=10-14, dqpm=0.11560693641618497, orebpg=0.5294117647058824, stlpg=1.0, gp=17.0, fgp3=9-31, dqpg=0.058823529411764705, gs=5.0, pts=77.0, fgapm=8.554913294797688, fgm3pg=0.5294117647058824, drebpm=4.046242774566474, astpm=1.2716763005780347, oreb=9.0, astpg=0.6470588235294118, pf=33.0, minpg=20.352941176470587, drebpg=2.0588235294117645, fgapg=4.352941176470588, to=21.0, minpm=40} {ast=79.0, fgpt3=28.846153846153847, dreb=87.0, topg=2.45, fgmpm=7.217125382262997, ftptg=0.8415841584158416, blkpm=0.4892966360856269, ftppg=4.2-5.0, ftppm=5.2-6.2, dq=0.0, fgmpg=5.9, topm=2.996941896024465, blkpg=0.4, ftppct=0.8415841584158416, ato=1.6122448979591837, fgptg3=0.2884615384615385, fgpt3pct=0.28846153846153844, stl=37.0, fgpt=47.96747967479675, minptg=32.7, fgp3pm=0.9-3.2, treb=131.0, trebpm=8.01223241590214, trebpg=6.55, fga=246.0, fgppm=7.2-15.0, ftapm=6.17737003058104, ftmpg=4.25, ptspg=16.8, pfpm=2.018348623853211, fgm3=15.0, fgm3pm=0.9174311926605505, fgppg=5.9-12.3, fga3pg=2.6, ptspm=20.55045871559633, fgm=118.0, fgp=118-246, ftmpm=5.198776758409786, fgptg=0.4796747967479675, fta=101.0, min=654.0, fga3pm=3.180428134556575, fgp3pg=0.8-2.6, ftapg=5.05, pfpg=1.65, ga=20-20, fga3=52.0, ftm=85.0, blk=8.0, ftpt=84.15841584158416, orebpm=2.691131498470948, stlpm=2.2629969418960245, fgptpct=0.4796747967479675, ftp=85-101, dqpm=0.0, orebpg=2.2, stlpg=1.85, gp=20.0, fgp3=15-52, dqpg=0.0, gs=20.0, pts=336.0, fgapm=15.045871559633028, fgm3pg=0.75, drebpm=5.321100917431193, astpm=4.8318042813455655, oreb=44.0, astpg=3.95, pf=33.0, minpg=32.7, drebpg=4.35, fgapg=12.3, to=49.0, minpm=40} {ast=39.0, fgpt3=34.02061855670103, dreb=41.0, topg=2.45, fgmpm=8.396946564885496, ftptg=0.8372093023255814, blkpm=0.6870229007633588, ftppg=1.8-2.1, ftppm=2.7-3.3, dq=2.0, fgmpg=5.5, topm=3.7404580152671754, blkpg=0.45, ftppct=0.8372093023255814, ato=0.7959183673469388, fgptg3=0.3402061855670103, fgpt3pct=0.3402061855670103, stl=43.0, fgpt=48.67256637168141, minptg=26.2, fgp3pm=2.5-7.4, treb=70.0, trebpm=5.343511450381679, trebpg=3.5, fga=226.0, fgppm=8.4-17.3, ftapm=3.282442748091603, ftmpg=1.8, ptspg=14.45, pfpm=3.5877862595419847, fgm3=33.0, fgm3pm=2.519083969465649, fgppg=5.5-11.3, fga3pg=4.85, ptspm=22.061068702290076, fgm=110.0, fgp=110-226, ftmpm=2.7480916030534353, fgptg=0.48672566371681414, fta=43.0, min=524.0, fga3pm=7.404580152671755, fgp3pg=1.6-4.8, ftapg=2.15, pfpg=2.35, ga=20-12, fga3=97.0, ftm=36.0, blk=9.0, ftpt=83.72093023255815, orebpm=2.213740458015267, stlpm=3.282442748091603, fgptpct=0.48672566371681414, ftp=36-43, dqpm=0.15267175572519084, orebpg=1.45, stlpg=2.15, gp=20.0, fgp3=33-97, dqpg=0.1, gs=12.0, pts=289.0, fgapm=17.251908396946565, fgm3pg=1.65, drebpm=3.1297709923664123, astpm=2.9770992366412212, oreb=29.0, astpg=1.95, pf=47.0, minpg=26.2, drebpg=2.05, fgapg=11.3, to=49.0, minpm=40} {ast=25.0, fgpt3=null, dreb=68.0, topg=2.4705882352941178, fgmpm=5.981308411214953, ftptg=0.5094339622641509, blkpm=2.710280373831776, ftppg=1.6-3.1, ftppm=2.5-5.0, dq=5.0, fgmpg=3.764705882352941, topm=3.925233644859813, blkpg=1.7058823529411764, ftppct=0.5094339622641509, ato=0.5952380952380952, fgptg3=null, fgpt3pct=null, stl=11.0, fgpt=52.03252032520325, minptg=25.176470588235293, fgp3pm=0.0-0.0, treb=123.0, trebpm=11.495327102803738, trebpg=7.235294117647059, fga=123.0, fgppm=6.0-11.5, ftapm=4.953271028037383, ftmpg=1.588235294117647, ptspg=9.117647058823529, pfpm=5.420560747663552, fgm3=0.0, fgm3pm=0.0, fgppg=3.8-7.2, fga3pg=0.0, ptspm=14.485981308411215, fgm=64.0, fgp=64-123, ftmpm=2.5233644859813085, fgptg=0.5203252032520325, fta=53.0, min=428.0, fga3pm=0.0, fgp3pg=0.0-0.0, ftapg=3.1176470588235294, pfpg=3.411764705882353, ga=17-13, fga3=0.0, ftm=27.0, blk=29.0, ftpt=50.943396226415096, orebpm=5.140186915887851, stlpm=1.02803738317757, fgptpct=0.5203252032520326, ftp=27-53, dqpm=0.4672897196261682, orebpg=3.235294117647059, stlpg=0.6470588235294118, gp=17.0, fgp3=0-0, dqpg=0.29411764705882354, gs=13.0, pts=155.0, fgapm=11.495327102803738, fgm3pg=0.0, drebpm=6.355140186915888, astpm=2.336448598130841, oreb=55.0, astpg=1.4705882352941178, pf=58.0, minpg=25.176470588235293, drebpg=4.0, fgapg=7.235294117647059, to=42.0, minpm=40}

Aliyah-Deen Ahmad #21 G Florida Memorial

gp 25
pts/g 13.3
fg % 45.1
3pt % 39.0
ft % 68.2
reb/g 5.7
a/g 3.0
Recent Games
Feb 8 at Ave Maria L, 71-70
Feb 10 Ave Maria W, 84-77
Feb 12 at Southeastern L, 88-58
Feb 19 at Webber International L, 77-69
Feb 22 St. Thomas W, 80-72
Feb 25 at Webber International L, 68-60
Statistics category Overall Conf
Games 25 1269th 15 1297th
Games started 25 510th 15 554th
Minutes 799 401st 501 472nd
Minutes per game 32.0 177th 33.4 158th
FG 121-268 306th 83-175 257th
FG Pct 45.1 252nd 47.4 213th
3PT 32-82 412th 25-58 284th
3PT Pct 39.0 74th 43.1 51st
FT 58-85 368th 40-59 332nd
FT Pct 68.2 327th 67.8 372nd
Off rebounds 38 556th 20 682nd
Def rebounds 104 378th 67 379th
Total rebounds 142 404th 87 454th
Rebounds per game 5.7 345th 5.8 347th
Personal fouls 33 1886th 21 1835th
Disqualifications 0 916th 0 645th
Assists 74 256th 47 262nd
Turnovers 60 513th 44 324th
Assist to turnover ratio 1.2 389th 1.1 667th
Steals 39 376th 26 321st
Blocks 4 1050th 1 1441st
Points 332 315th 231 238th
Points per game 13.3 214th 15.4 126th
Points per 40 min 16.6 524th 18.4 330th
Date Opponent Score gs min fg pct 3pt pct ft pct pts
Oct 23 vs. Stillman L, 63-56 1 27 2-5 40.0 2-3 66.7 0-0 - 6
Oct 24 vs. Rust L, 78-46 - - - - - - - - -
Nov 4 LSU Shreveport L, 73-60 1 34 7-13 53.8 0-0 - 1-1 100.0 15
Nov 9 # at Florida Gulf Coast University L, 105-41 - - - - - - - - -
Nov 12 # at Florida International University L, 72-69 1 38 4-8 50.0 0-3 0.0 1-2 50.0 9
Nov 13 at St. Thomas W, 61-51 1 33 4-8 50.0 0-2 0.0 1-2 50.0 9
Nov 18 at Warner W, 85-79 1 31 6-12 50.0 3-4 75.0 2-4 50.0 17
Nov 20 Keiser W, 73-66 1 33 7-9 77.8 1-3 33.3 0-0 - 15
Nov 23 vs. Voorhees W, 105-57 1 15 5-6 83.3 0-0 - 2-3 66.7 12
Nov 24 vs. Brewton-Parker L, 74-70 1 38 3-12 25.0 0-0 - 2-3 66.7 8
Nov 30 Florida National W, 79-47 1 30 3-8 37.5 2-4 50.0 4-4 100.0 12
Dec 2 Thomas W, 84-51 1 27 5-8 62.5 0-0 - 7-11 63.6 17
Dec 4 Coastal Georgia W, 76-69 1 39 5-15 33.3 1-1 100.0 0-0 - 11
Dec 7 # at Florida Atlantic University L, 71-63 1 35 3-9 33.3 0-1 0.0 2-2 100.0 8
Dec 10 Johnson University W, 108-39 1 18 5-5 100.0 0-0 - 0-0 - 10
Dec 14 # Barry University L, 96-65 - 25 2-6 33.3 0-0 - 1-4 25.0 5
Dec 17 Oklahoma Panhandle State   - - - - - - - - -
Jan 13 Webber International L, 78-64 1 26 8-14 57.1 1-2 50.0 5-5 100.0 22
Jan 18 Southeastern L, 95-71 1 29 3-6 50.0 3-6 50.0 0-2 0.0 9
Jan 19 Florida National W, 74-45 1 27 2-5 40.0 0-1 0.0 2-2 100.0 6
Jan 22 St. Thomas W, 83-69 1 39 8-13 61.5 3-6 50.0 2-3 66.7 21
Jan 27 at Keiser W, 77-71 1 36 6-10 60.0 3-4 75.0 6-8 75.0 21
Jan 29 Warner W, 82-74 1 38 11-19 57.9 5-9 55.6 3-7 42.9 30
Feb 3 at Coastal Georgia W, 75-64 1 39 4-18 22.2 2-5 40.0 2-3 66.7 12
Feb 5 at Thomas W, 101-71 1 30 6-12 50.0 3-8 37.5 4-5 80.0 19
Feb 8 at Ave Maria L, 71-70 1 42 3-17 17.6 0-6 0.0 2-2 100.0 8
Feb 10 Ave Maria W, 84-77 1 31 5-11 45.5 1-4 25.0 3-4 75.0 14
Feb 12 at Southeastern L, 88-58 1 31 4-8 50.0 1-2 50.0 2-2 100.0 11
Feb 19 at Webber International L, 77-69 1 36 2-13 15.4 0-1 0.0 3-4 75.0 7
Feb 22 St. Thomas W, 80-72 1 38 4-11 36.4 0-5 0.0 4-8 50.0 12
Feb 25 at Webber International L, 68-60 1 32 3-10 30.0 1-6 16.7 1-2 50.0 8
# Stats don't count towards season totals
Date Opponent Score gs min off def reb ast to a/to stl blk pf dq
Oct 23 vs. Stillman L, 63-56 1 27 2 3 5 5 4 1.3 0 0 1 -
Oct 24 vs. Rust L, 78-46 - - - - - - - - - - - -
Nov 4 LSU Shreveport L, 73-60 1 34 0 1 1 2 1 2.0 5 0 1 -
Nov 9 # at Florida Gulf Coast University L, 105-41 - - - - - - - - - - - -
Nov 12 # at Florida International University L, 72-69 1 38 1 7 8 6 5 1.2 2 1 2 -
Nov 13 at St. Thomas W, 61-51 1 33 0 11 11 0 6 0.0 1 0 1 -
Nov 18 at Warner W, 85-79 1 31 0 5 5 4 2 2.0 0 0 4 -
Nov 20 Keiser W, 73-66 1 33 1 10 11 4 5 0.8 2 0 2 -
Nov 23 vs. Voorhees W, 105-57 1 15 0 2 2 2 0 - 2 0 1 0
Nov 24 vs. Brewton-Parker L, 74-70 1 38 1 1 2 2 4 0.5 0 0 2 -
Nov 30 Florida National W, 79-47 1 30 5 2 7 3 0 - 1 0 1 -
Dec 2 Thomas W, 84-51 1 27 1 1 2 2 3 0.7 0 1 0 -
Dec 4 Coastal Georgia W, 76-69 1 39 3 4 7 3 5 0.6 3 0 1 -
Dec 7 # at Florida Atlantic University L, 71-63 1 35 0 1 1 2 1 2.0 1 0 2 0
Dec 10 Johnson University W, 108-39 1 18 3 6 9 2 1 2.0 1 0 0 -
Dec 14 # Barry University L, 96-65 - 25 0 2 2 0 3 0.0 0 0 1 -
Dec 17 Oklahoma Panhandle State   - - - - - - - - - - - -
Jan 13 Webber International L, 78-64 1 26 5 3 8 2 1 2.0 1 0 0 -
Jan 18 Southeastern L, 95-71 1 29 0 2 2 0 3 0.0 1 0 0 -
Jan 19 Florida National W, 74-45 1 27 2 7 9 3 2 1.5 0 2 0 -
Jan 22 St. Thomas W, 83-69 1 39 0 4 4 8 3 2.7 0 0 3 -
Jan 27 at Keiser W, 77-71 1 36 0 2 2 3 0 - 3 0 1 -
Jan 29 Warner W, 82-74 1 38 1 1 2 4 0 - 1 0 1 -
Feb 3 at Coastal Georgia W, 75-64 1 39 2 7 9 1 1 1.0 2 0 3 -
Feb 5 at Thomas W, 101-71 1 30 1 4 5 4 2 2.0 0 0 0 0
Feb 8 at Ave Maria L, 71-70 1 42 6 6 12 3 3 1.0 4 0 2 -
Feb 10 Ave Maria W, 84-77 1 31 0 7 7 5 3 1.7 2 0 4 -
Feb 12 at Southeastern L, 88-58 1 31 1 3 4 4 5 0.8 5 0 1 -
Feb 19 at Webber International L, 77-69 1 36 1 4 5 1 3 0.3 3 0 1 -
Feb 22 St. Thomas W, 80-72 1 38 2 7 9 6 2 3.0 1 1 1 -
Feb 25 at Webber International L, 68-60 1 32 1 1 2 1 1 1.0 1 0 2 -
# Stats don't count towards season totals
  gp gs min/g fg/g pct 3pt/g pct ft/g pct ppg
2021-22 12 1 17.8 2.3-7.7 30.4 1.3-4.2 32.0 1.2-1.4 82.4 7.2
2021-22 12 1 17.8 2.3-7.7 30.4 1.3-4.2 32.0 1.2-1.4 82.4 7.2
2021-22 12 1 17.8 2.3-7.7 30.4 1.3-4.2 32.0 1.2-1.4 82.4 7.2
2021-22 12 1 17.8 2.3-7.7 30.4 1.3-4.2 32.0 1.2-1.4 82.4 7.2
2021-22 12 1 17.8 2.3-7.7 30.4 1.3-4.2 32.0 1.2-1.4 82.4 7.2
2021-22 12 1 17.8 2.3-7.7 30.4 1.3-4.2 32.0 1.2-1.4 82.4 7.2
2021-22 12 1 17.8 2.3-7.7 30.4 1.3-4.2 32.0 1.2-1.4 82.4 7.2
2021-22 12 1 17.8 2.3-7.7 30.4 1.3-4.2 32.0 1.2-1.4 82.4 7.2
2021-22 12 1 17.8 2.3-7.7 30.4 1.3-4.2 32.0 1.2-1.4 82.4 7.2
2021-22 12 1 17.8 2.3-7.7 30.4 1.3-4.2 32.0 1.2-1.4 82.4 7.2
2021-22 12 1 17.8 2.3-7.7 30.4 1.3-4.2 32.0 1.2-1.4 82.4 7.2
2021-22 12 1 17.8 2.3-7.7 30.4 1.3-4.2 32.0 1.2-1.4 82.4 7.2
2021-22 12 1 17.8 2.3-7.7 30.4 1.3-4.2 32.0 1.2-1.4 82.4 7.2
2021-22 12 1 17.8 2.3-7.7 30.4 1.3-4.2 32.0 1.2-1.4 82.4 7.2
2021-22 12 1 17.8 2.3-7.7 30.4 1.3-4.2 32.0 1.2-1.4 82.4 7.2
2021-22 12 1 17.8 2.3-7.7 30.4 1.3-4.2 32.0 1.2-1.4 82.4 7.2
2022-23 14 1 6.7 0.1-0.6 25.0 0.1-0.4 20.0 0.0-0.0 - 0.4
2022-23 14 1 6.7 0.1-0.6 25.0 0.1-0.4 20.0 0.0-0.0 - 0.4
2022-23 14 1 6.7 0.1-0.6 25.0 0.1-0.4 20.0 0.0-0.0 - 0.4
2022-23 14 1 6.7 0.1-0.6 25.0 0.1-0.4 20.0 0.0-0.0 - 0.4
2022-23 14 1 6.7 0.1-0.6 25.0 0.1-0.4 20.0 0.0-0.0 - 0.4
2022-23 14 1 6.7 0.1-0.6 25.0 0.1-0.4 20.0 0.0-0.0 - 0.4
2022-23 14 1 6.7 0.1-0.6 25.0 0.1-0.4 20.0 0.0-0.0 - 0.4
2022-23 14 1 6.7 0.1-0.6 25.0 0.1-0.4 20.0 0.0-0.0 - 0.4
2022-23 14 1 6.7 0.1-0.6 25.0 0.1-0.4 20.0 0.0-0.0 - 0.4
2022-23 14 1 6.7 0.1-0.6 25.0 0.1-0.4 20.0 0.0-0.0 - 0.4
2022-23 14 1 6.7 0.1-0.6 25.0 0.1-0.4 20.0 0.0-0.0 - 0.4
2022-23 14 1 6.7 0.1-0.6 25.0 0.1-0.4 20.0 0.0-0.0 - 0.4
Total 42 19 18.0 2.3-6.2 37.0 0.4-2.0 20.0 1.1-2.0 58.5 6.2
  gp gs min fg pct 3pt pct ft pct pts
2021-22 12 1 214 28-92 30.4 16-50 32.0 14-17 82.4 86
2021-22 12 1 214 28-92 30.4 16-50 32.0 14-17 82.4 86
2021-22 12 1 214 28-92 30.4 16-50 32.0 14-17 82.4 86
2021-22 12 1 214 28-92 30.4 16-50 32.0 14-17 82.4 86
2021-22 12 1 214 28-92 30.4 16-50 32.0 14-17 82.4 86
2021-22 12 1 214 28-92 30.4 16-50 32.0 14-17 82.4 86
2021-22 12 1 214 28-92 30.4 16-50 32.0 14-17 82.4 86
2021-22 12 1 214 28-92 30.4 16-50 32.0 14-17 82.4 86
2021-22 12 1 214 28-92 30.4 16-50 32.0 14-17 82.4 86
2021-22 12 1 214 28-92 30.4 16-50 32.0 14-17 82.4 86
2021-22 12 1 214 28-92 30.4 16-50 32.0 14-17 82.4 86
2021-22 12 1 214 28-92 30.4 16-50 32.0 14-17 82.4 86
2021-22 12 1 214 28-92 30.4 16-50 32.0 14-17 82.4 86
2021-22 12 1 214 28-92 30.4 16-50 32.0 14-17 82.4 86
2021-22 12 1 214 28-92 30.4 16-50 32.0 14-17 82.4 86
2021-22 12 1 214 28-92 30.4 16-50 32.0 14-17 82.4 86
2022-23 14 1 94 2-8 25.0 1-5 20.0 0-0 - 5
2022-23 14 1 94 2-8 25.0 1-5 20.0 0-0 - 5
2022-23 14 1 94 2-8 25.0 1-5 20.0 0-0 - 5
2022-23 14 1 94 2-8 25.0 1-5 20.0 0-0 - 5
2022-23 14 1 94 2-8 25.0 1-5 20.0 0-0 - 5
2022-23 14 1 94 2-8 25.0 1-5 20.0 0-0 - 5
2022-23 14 1 94 2-8 25.0 1-5 20.0 0-0 - 5
2022-23 14 1 94 2-8 25.0 1-5 20.0 0-0 - 5
2022-23 14 1 94 2-8 25.0 1-5 20.0 0-0 - 5
2022-23 14 1 94 2-8 25.0 1-5 20.0 0-0 - 5
2022-23 14 1 94 2-8 25.0 1-5 20.0 0-0 - 5
2022-23 14 1 94 2-8 25.0 1-5 20.0 0-0 - 5
Total 42 19 755 97-262 37.0 17-85 20.0 48-82 58.5 259
  gp gs min/g fg/40 pct 3pt/40 pct ft/40 pct pts/40
2021-22 12 1 17.8 5.2-17.2 30.4 3.0-9.3 32.0 2.6-3.2 82.4 16.1
2021-22 12 1 17.8 5.2-17.2 30.4 3.0-9.3 32.0 2.6-3.2 82.4 16.1
2021-22 12 1 17.8 5.2-17.2 30.4 3.0-9.3 32.0 2.6-3.2 82.4 16.1
2021-22 12 1 17.8 5.2-17.2 30.4 3.0-9.3 32.0 2.6-3.2 82.4 16.1
2021-22 12 1 17.8 5.2-17.2 30.4 3.0-9.3 32.0 2.6-3.2 82.4 16.1
2021-22 12 1 17.8 5.2-17.2 30.4 3.0-9.3 32.0 2.6-3.2 82.4 16.1
2021-22 12 1 17.8 5.2-17.2 30.4 3.0-9.3 32.0 2.6-3.2 82.4 16.1
2021-22 12 1 17.8 5.2-17.2 30.4 3.0-9.3 32.0 2.6-3.2 82.4 16.1
2021-22 12 1 17.8 5.2-17.2 30.4 3.0-9.3 32.0 2.6-3.2 82.4 16.1
2021-22 12 1 17.8 5.2-17.2 30.4 3.0-9.3 32.0 2.6-3.2 82.4 16.1
2021-22 12 1 17.8 5.2-17.2 30.4 3.0-9.3 32.0 2.6-3.2 82.4 16.1
2021-22 12 1 17.8 5.2-17.2 30.4 3.0-9.3 32.0 2.6-3.2 82.4 16.1
2021-22 12 1 17.8 5.2-17.2 30.4 3.0-9.3 32.0 2.6-3.2 82.4 16.1
2021-22 12 1 17.8 5.2-17.2 30.4 3.0-9.3 32.0 2.6-3.2 82.4 16.1
2021-22 12 1 17.8 5.2-17.2 30.4 3.0-9.3 32.0 2.6-3.2 82.4 16.1
2021-22 12 1 17.8 5.2-17.2 30.4 3.0-9.3 32.0 2.6-3.2 82.4 16.1
2022-23 14 1 6.7 0.9-3.4 25.0 0.4-2.1 20.0 0.0-0.0 - 2.1
2022-23 14 1 6.7 0.9-3.4 25.0 0.4-2.1 20.0 0.0-0.0 - 2.1
2022-23 14 1 6.7 0.9-3.4 25.0 0.4-2.1 20.0 0.0-0.0 - 2.1
2022-23 14 1 6.7 0.9-3.4 25.0 0.4-2.1 20.0 0.0-0.0 - 2.1
2022-23 14 1 6.7 0.9-3.4 25.0 0.4-2.1 20.0 0.0-0.0 - 2.1
2022-23 14 1 6.7 0.9-3.4 25.0 0.4-2.1 20.0 0.0-0.0 - 2.1
2022-23 14 1 6.7 0.9-3.4 25.0 0.4-2.1 20.0 0.0-0.0 - 2.1
2022-23 14 1 6.7 0.9-3.4 25.0 0.4-2.1 20.0 0.0-0.0 - 2.1
2022-23 14 1 6.7 0.9-3.4 25.0 0.4-2.1 20.0 0.0-0.0 - 2.1
2022-23 14 1 6.7 0.9-3.4 25.0 0.4-2.1 20.0 0.0-0.0 - 2.1
2022-23 14 1 6.7 0.9-3.4 25.0 0.4-2.1 20.0 0.0-0.0 - 2.1
2022-23 14 1 6.7 0.9-3.4 25.0 0.4-2.1 20.0 0.0-0.0 - 2.1
Total 42 19 18.0 5.1-13.9 37.0 0.9-4.5 20.0 2.5-4.3 58.5 13.7
  gp gs mpg off/g def/g reb/g pf/g dq/g ast/g to/g a/to stl/g blk/g
2021-22 12 1 17.8 0.7 1.3 1.9 1.3 0.1 1.2 1.4 0.8 0.4 0.3
2021-22 12 1 17.8 0.7 1.3 1.9 1.3 0.1 1.2 1.4 0.8 0.4 0.3
2021-22 12 1 17.8 0.7 1.3 1.9 1.3 0.1 1.2 1.4 0.8 0.4 0.3
2021-22 12 1 17.8 0.7 1.3 1.9 1.3 0.1 1.2 1.4 0.8 0.4 0.3
2021-22 12 1 17.8 0.7 1.3 1.9 1.3 0.1 1.2 1.4 0.8 0.4 0.3
2021-22 12 1 17.8 0.7 1.3 1.9 1.3 0.1 1.2 1.4 0.8 0.4 0.3
2021-22 12 1 17.8 0.7 1.3 1.9 1.3 0.1 1.2 1.4 0.8 0.4 0.3
2021-22 12 1 17.8 0.7 1.3 1.9 1.3 0.1 1.2 1.4 0.8 0.4 0.3
2021-22 12 1 17.8 0.7 1.3 1.9 1.3 0.1 1.2 1.4 0.8 0.4 0.3
2021-22 12 1 17.8 0.7 1.3 1.9 1.3 0.1 1.2 1.4 0.8 0.4 0.3
2021-22 12 1 17.8 0.7 1.3 1.9 1.3 0.1 1.2 1.4 0.8 0.4 0.3
2021-22 12 1 17.8 0.7 1.3 1.9 1.3 0.1 1.2 1.4 0.8 0.4 0.3
2021-22 12 1 17.8 0.7 1.3 1.9 1.3 0.1 1.2 1.4 0.8 0.4 0.3
2021-22 12 1 17.8 0.7 1.3 1.9 1.3 0.1 1.2 1.4 0.8 0.4 0.3
2021-22 12 1 17.8 0.7 1.3 1.9 1.3 0.1 1.2 1.4 0.8 0.4 0.3
2021-22 12 1 17.8 0.7 1.3 1.9 1.3 0.1 1.2 1.4 0.8 0.4 0.3
2022-23 14 1 6.7 0.1 0.9 1.1 0.6 0.0 0.5 0.4 1.4 0.4 0.0
2022-23 14 1 6.7 0.1 0.9 1.1 0.6 0.0 0.5 0.4 1.4 0.4 0.0
2022-23 14 1 6.7 0.1 0.9 1.1 0.6 0.0 0.5 0.4 1.4 0.4 0.0
2022-23 14 1 6.7 0.1 0.9 1.1 0.6 0.0 0.5 0.4 1.4 0.4 0.0
2022-23 14 1 6.7 0.1 0.9 1.1 0.6 0.0 0.5 0.4 1.4 0.4 0.0
2022-23 14 1 6.7 0.1 0.9 1.1 0.6 0.0 0.5 0.4 1.4 0.4 0.0
2022-23 14 1 6.7 0.1 0.9 1.1 0.6 0.0 0.5 0.4 1.4 0.4 0.0
2022-23 14 1 6.7 0.1 0.9 1.1 0.6 0.0 0.5 0.4 1.4 0.4 0.0
2022-23 14 1 6.7 0.1 0.9 1.1 0.6 0.0 0.5 0.4 1.4 0.4 0.0
2022-23 14 1 6.7 0.1 0.9 1.1 0.6 0.0 0.5 0.4 1.4 0.4 0.0
2022-23 14 1 6.7 0.1 0.9 1.1 0.6 0.0 0.5 0.4 1.4 0.4 0.0
2022-23 14 1 6.7 0.1 0.9 1.1 0.6 0.0 0.5 0.4 1.4 0.4 0.0
Total 42 19 18.0 1.0 1.4 2.4 2.0 0.1 1.3 1.7 0.7 1.3 0.2
  gp gs min off def reb pf dq ast to a/to stl blk
2021-22 12 1 214 8 15 23 15 1 14 17 0.8 5 3
2021-22 12 1 214 8 15 23 15 1 14 17 0.8 5 3
2021-22 12 1 214 8 15 23 15 1 14 17 0.8 5 3
2021-22 12 1 214 8 15 23 15 1 14 17 0.8 5 3
2021-22 12 1 214 8 15 23 15 1 14 17 0.8 5 3
2021-22 12 1 214 8 15 23 15 1 14 17 0.8 5 3
2021-22 12 1 214 8 15 23 15 1 14 17 0.8 5 3
2021-22 12 1 214 8 15 23 15 1 14 17 0.8 5 3
2021-22 12 1 214 8 15 23 15 1 14 17 0.8 5 3
2021-22 12 1 214 8 15 23 15 1 14 17 0.8 5 3
2021-22 12 1 214 8 15 23 15 1 14 17 0.8 5 3
2021-22 12 1 214 8 15 23 15 1 14 17 0.8 5 3
2021-22 12 1 214 8 15 23 15 1 14 17 0.8 5 3
2021-22 12 1 214 8 15 23 15 1 14 17 0.8 5 3
2021-22 12 1 214 8 15 23 15 1 14 17 0.8 5 3
2021-22 12 1 214 8 15 23 15 1 14 17 0.8 5 3
2022-23 14 1 94 2 13 15 9 0 7 5 1.4 6 0
2022-23 14 1 94 2 13 15 9 0 7 5 1.4 6 0
2022-23 14 1 94 2 13 15 9 0 7 5 1.4 6 0
2022-23 14 1 94 2 13 15 9 0 7 5 1.4 6 0
2022-23 14 1 94 2 13 15 9 0 7 5 1.4 6 0
2022-23 14 1 94 2 13 15 9 0 7 5 1.4 6 0
2022-23 14 1 94 2 13 15 9 0 7 5 1.4 6 0
2022-23 14 1 94 2 13 15 9 0 7 5 1.4 6 0
2022-23 14 1 94 2 13 15 9 0 7 5 1.4 6 0
2022-23 14 1 94 2 13 15 9 0 7 5 1.4 6 0
2022-23 14 1 94 2 13 15 9 0 7 5 1.4 6 0
2022-23 14 1 94 2 13 15 9 0 7 5 1.4 6 0
Total 42 19 755 40 60 100 82 3 53 71 0.7 55 7
  gp gs mpg off/40 def/40 reb/40 pf/40 dq/40 ast/40 to/40 a/to stl/40 blk/40
2021-22 12 1 17.8 1.5 2.8 4.3 2.8 0.2 2.6 3.2 0.8 0.9 0.6
2021-22 12 1 17.8 1.5 2.8 4.3 2.8 0.2 2.6 3.2 0.8 0.9 0.6
2021-22 12 1 17.8 1.5 2.8 4.3 2.8 0.2 2.6 3.2 0.8 0.9 0.6
2021-22 12 1 17.8 1.5 2.8 4.3 2.8 0.2 2.6 3.2 0.8 0.9 0.6
2021-22 12 1 17.8 1.5 2.8 4.3 2.8 0.2 2.6 3.2 0.8 0.9 0.6
2021-22 12 1 17.8 1.5 2.8 4.3 2.8 0.2 2.6 3.2 0.8 0.9 0.6
2021-22 12 1 17.8 1.5 2.8 4.3 2.8 0.2 2.6 3.2 0.8 0.9 0.6
2021-22 12 1 17.8 1.5 2.8 4.3 2.8 0.2 2.6 3.2 0.8 0.9 0.6
2021-22 12 1 17.8 1.5 2.8 4.3 2.8 0.2 2.6 3.2 0.8 0.9 0.6
2021-22 12 1 17.8 1.5 2.8 4.3 2.8 0.2 2.6 3.2 0.8 0.9 0.6
2021-22 12 1 17.8 1.5 2.8 4.3 2.8 0.2 2.6 3.2 0.8 0.9 0.6
2021-22 12 1 17.8 1.5 2.8 4.3 2.8 0.2 2.6 3.2 0.8 0.9 0.6
2021-22 12 1 17.8 1.5 2.8 4.3 2.8 0.2 2.6 3.2 0.8 0.9 0.6
2021-22 12 1 17.8 1.5 2.8 4.3 2.8 0.2 2.6 3.2 0.8 0.9 0.6
2021-22 12 1 17.8 1.5 2.8 4.3 2.8 0.2 2.6 3.2 0.8 0.9 0.6
2021-22 12 1 17.8 1.5 2.8 4.3 2.8 0.2 2.6 3.2 0.8 0.9 0.6
2022-23 14 1 6.7 0.9 5.5 6.4 3.8 0.0 3.0 2.1 1.4 2.6 0.0
2022-23 14 1 6.7 0.9 5.5 6.4 3.8 0.0 3.0 2.1 1.4 2.6 0.0
2022-23 14 1 6.7 0.9 5.5 6.4 3.8 0.0 3.0 2.1 1.4 2.6 0.0
2022-23 14 1 6.7 0.9 5.5 6.4 3.8 0.0 3.0 2.1 1.4 2.6 0.0
2022-23 14 1 6.7 0.9 5.5 6.4 3.8 0.0 3.0 2.1 1.4 2.6 0.0
2022-23 14 1 6.7 0.9 5.5 6.4 3.8 0.0 3.0 2.1 1.4 2.6 0.0
2022-23 14 1 6.7 0.9 5.5 6.4 3.8 0.0 3.0 2.1 1.4 2.6 0.0
2022-23 14 1 6.7 0.9 5.5 6.4 3.8 0.0 3.0 2.1 1.4 2.6 0.0
2022-23 14 1 6.7 0.9 5.5 6.4 3.8 0.0 3.0 2.1 1.4 2.6 0.0
2022-23 14 1 6.7 0.9 5.5 6.4 3.8 0.0 3.0 2.1 1.4 2.6 0.0
2022-23 14 1 6.7 0.9 5.5 6.4 3.8 0.0 3.0 2.1 1.4 2.6 0.0
2022-23 14 1 6.7 0.9 5.5 6.4 3.8 0.0 3.0 2.1 1.4 2.6 0.0
Total 42 19 18.0 2.1 3.2 5.3 4.3 0.2 2.8 3.8 0.7 2.9 0.4
  gp gs min/g fg/g pct 3pt/g pct ft/g pct ppg
Total 25 25 32.0 4.8-10.7 45.1 1.3-3.3 39.0 2.3-3.4 68.2 13.3
Conference 15 15 33.4 5.5-11.7 47.4 1.7-3.9 43.1 2.7-3.9 67.8 15.4
Exhibition 3 2 32.7 3.0-7.7 39.1 0.0-1.3 0.0 1.3-2.7 50.0 7.3
 
-
Home 13 13 31.5 5.6-10.5 53.3 1.3-3.2 41.5 2.4-3.6 66.0 14.9
Away 9 9 34.4 4.2-12.0 35.2 1.4-4.2 34.2 2.6-3.6 71.9 12.4
Neutral 3 3 26.7 3.3-7.7 43.5 0.7-1.0 66.7 1.3-2.0 66.7 8.7
 
-
Wins 16 16 31.5 5.4-10.6 50.6 1.5-3.5 42.9 2.6-4.0 65.6 14.9
Losses 9 9 32.8 3.9-10.9 35.7 0.9-2.9 30.8 1.8-2.3 76.2 10.4
 
-
October 1 1 27.0 2.0-5.0 40.0 2.0-3.0 66.7 0.0-0.0 - 6.0
November 7 7 30.6 5.0-9.7 51.5 0.9-1.9 46.2 1.7-2.4 70.6 12.6
December 3 3 28.0 5.0-9.3 53.6 0.3-0.3 100.0 2.3-3.7 63.6 12.7
January 6 6 32.5 6.3-11.2 56.7 2.5-4.7 53.6 3.0-4.5 66.7 18.2
February 8 8 34.9 3.9-12.5 31.0 1.0-4.6 21.6 2.6-3.8 70.0 11.4
  gp gs min fg pct 3pt pct ft pct pts
Total 25 25 799 121-268 45.1 32-82 39.0 58-85 68.2 332
Conference 15 15 501 83-175 47.4 25-58 43.1 40-59 67.8 231
Exhibition 3 2 98 9-23 39.1 0-4 0.0 4-8 50.0 22
 
-
Home 13 13 409 73-137 53.3 17-41 41.5 31-47 66.0 194
Away 9 9 310 38-108 35.2 13-38 34.2 23-32 71.9 112
Neutral 3 3 80 10-23 43.5 2-3 66.7 4-6 66.7 26
 
-
Wins 16 16 504 86-170 50.6 24-56 42.9 42-64 65.6 238
Losses 9 9 295 35-98 35.7 8-26 30.8 16-21 76.2 94
 
-
October 1 1 27 2-5 40.0 2-3 66.7 0-0 - 6
November 7 7 214 35-68 51.5 6-13 46.2 12-17 70.6 88
December 3 3 84 15-28 53.6 1-1 100.0 7-11 63.6 38
January 6 6 195 38-67 56.7 15-28 53.6 18-27 66.7 109
February 8 8 279 31-100 31.0 8-37 21.6 21-30 70.0 91
  gp gs min/g fg/40 pct 3pt/40 pct ft/40 pct pts/40
Total 25 25 32.0 6.1-13.4 45.1 1.6-4.1 39.0 2.9-4.3 68.2 16.6
Conference 15 15 33.4 6.6-14.0 47.4 2.0-4.6 43.1 3.2-4.7 67.8 18.4
Exhibition 3 2 32.7 3.7-9.4 39.1 0.0-1.6 0.0 1.6-3.3 50.0 9.0
 
-
Home 13 13 31.5 7.1-13.4 53.3 1.7-4.0 41.5 3.0-4.6 66.0 19.0
Away 9 9 34.4 4.9-13.9 35.2 1.7-4.9 34.2 3.0-4.1 71.9 14.5
Neutral 3 3 26.7 5.0-11.5 43.5 1.0-1.5 66.7 2.0-3.0 66.7 13.0
 
-
Wins 16 16 31.5 6.8-13.5 50.6 1.9-4.4 42.9 3.3-5.1 65.6 18.9
Losses 9 9 32.8 4.7-13.3 35.7 1.1-3.5 30.8 2.2-2.8 76.2 12.7
 
-
October 1 1 27.0 3.0-7.4 40.0 3.0-4.4 66.7 0.0-0.0 - 8.9
November 7 7 30.6 6.5-12.7 51.5 1.1-2.4 46.2 2.2-3.2 70.6 16.4
December 3 3 28.0 7.1-13.3 53.6 0.5-0.5 100.0 3.3-5.2 63.6 18.1
January 6 6 32.5 7.8-13.7 56.7 3.1-5.7 53.6 3.7-5.5 66.7 22.4
February 8 8 34.9 4.4-14.3 31.0 1.1-5.3 21.6 3.0-4.3 70.0 13.0
  gp gs mpg off/g def/g reb/g pf/g dq/g ast/g to/g a/to stl/g blk/g
Total 25 25 32.0 1.5 4.2 5.7 1.3 0.0 3.0 2.4 1.2 1.6 0.2
Conference 15 15 33.4 1.3 4.5 5.8 1.4 0.0 3.1 2.9 1.1 1.7 0.1
Exhibition 3 2 32.7 0.3 3.3 3.7 1.7 0.0 2.7 3.0 0.9 1.0 0.3
 
-
Home 13 13 31.5 1.8 4.2 6.0 1.1 - 3.4 2.2 1.5 1.4 0.3
Away 9 9 34.4 1.3 4.8 6.1 1.7 0.0 2.3 2.6 0.9 2.1 0.0
Neutral 3 3 26.7 1.0 2.0 3.0 1.3 0.0 3.0 2.7 1.1 0.7 0.0
 
-
Wins 16 16 31.5 1.3 5.0 6.3 1.4 0.0 3.4 2.2 1.5 1.2 0.3
Losses 9 9 32.8 1.9 2.7 4.6 1.1 - 2.2 2.8 0.8 2.2 0.0
 
-
October 1 1 27.0 2.0 3.0 5.0 1.0 - 5.0 4.0 1.3 0.0 0.0
November 7 7 30.6 1.0 4.6 5.6 1.7 0.0 2.4 2.6 0.9 1.6 0.0
December 3 3 28.0 2.3 3.7 6.0 0.3 - 2.3 3.0 0.8 1.3 0.3
January 6 6 32.5 1.3 3.2 4.5 0.8 - 3.3 1.5 2.2 1.0 0.3
February 8 8 34.9 1.8 4.9 6.6 1.8 0.0 3.1 2.5 1.3 2.3 0.1
  gp gs min off def reb pf dq ast to a/to stl blk
Total 25 25 799 38 104 142 33 0 74 60 1.2 39 4
Conference 15 15 501 20 67 87 21 0 47 44 1.1 26 1
Exhibition 3 2 98 1 10 11 5 0 8 9 0.9 3 1
 
-
Home 13 13 409 23 55 78 14 - 44 29 1.5 18 4
Away 9 9 310 12 43 55 15 0 21 23 0.9 19 0
Neutral 3 3 80 3 6 9 4 0 9 8 1.1 2 0
 
-
Wins 16 16 504 21 80 101 23 0 54 35 1.5 19 4
Losses 9 9 295 17 24 41 10 - 20 25 0.8 20 0
 
-
October 1 1 27 2 3 5 1 - 5 4 1.3 0 0
November 7 7 214 7 32 39 12 0 17 18 0.9 11 0
December 3 3 84 7 11 18 1 - 7 9 0.8 4 1
January 6 6 195 8 19 27 5 - 20 9 2.2 6 2
February 8 8 279 14 39 53 14 0 25 20 1.3 18 1
  gp gs mpg off/40 def/40 reb/40 pf/40 dq/40 ast/40 to/40 a/to stl/40 blk/40
Total 25 25 32.0 1.9 5.2 7.1 1.7 0.0 3.7 3.0 1.2 2.0 0.2
Conference 15 15 33.4 1.6 5.3 6.9 1.7 0.0 3.8 3.5 1.1 2.1 0.1
Exhibition 3 2 32.7 0.4 4.1 4.5 2.0 0.0 3.3 3.7 0.9 1.2 0.4
 
-
Home 13 13 31.5 2.2 5.4 7.6 1.4 0.0 4.3 2.8 1.5 1.8 0.4
Away 9 9 34.4 1.5 5.5 7.1 1.9 0.0 2.7 3.0 0.9 2.5 0.0
Neutral 3 3 26.7 1.5 3.0 4.5 2.0 0.0 4.5 4.0 1.1 1.0 0.0
 
-
Wins 16 16 31.5 1.7 6.3 8.0 1.8 0.0 4.3 2.8 1.5 1.5 0.3
Losses 9 9 32.8 2.3 3.3 5.6 1.4 0.0 2.7 3.4 0.8 2.7 0.0
 
-
October 1 1 27.0 3.0 4.4 7.4 1.5 0.0 7.4 5.9 1.3 0.0 0.0
November 7 7 30.6 1.3 6.0 7.3 2.2 0.0 3.2 3.4 0.9 2.1 0.0
December 3 3 28.0 3.3 5.2 8.6 0.5 0.0 3.3 4.3 0.8 1.9 0.5
January 6 6 32.5 1.6 3.9 5.5 1.0 0.0 4.1 1.8 2.2 1.2 0.4
February 8 8 34.9 2.0 5.6 7.6 2.0 0.0 3.6 2.9 1.3 2.6 0.1