{ast=5.0, fgpt3=23.529411764705884, dreb=23.0, topg=1.1818181818181819, fgmpm=4.647302904564316, ftptg=0.5, blkpm=0.16597510373443983, ftppg=0.4-0.7, ftppm=1.3-2.7, dq=0.0, fgmpg=1.2727272727272727, topm=4.3153526970954355, blkpg=0.045454545454545456, ftppct=0.5, ato=0.19230769230769232, fgptg3=0.23529411764705885, fgpt3pct=0.23529411764705882, stl=20.0, fgpt=30.76923076923077, minptg=10.954545454545455, fgp3pm=2.0-8.5, treb=41.0, trebpm=6.804979253112033, trebpg=1.8636363636363635, fga=91.0, fgppm=4.6-15.1, ftapm=2.6556016597510372, ftmpg=0.36363636363636365, ptspg=3.4545454545454546, pfpm=5.477178423236515, fgm3=12.0, fgm3pm=1.991701244813278, fgppg=1.3-4.1, fga3pg=2.3181818181818183, ptspm=12.614107883817427, fgm=28.0, fgp=28-91, ftmpm=1.3278008298755186, fgptg=0.3076923076923077, fta=16.0, min=241.0, fga3pm=8.464730290456432, fgp3pg=0.5-2.3, ftapg=0.7272727272727273, pfpg=1.5, ga=22-1, fga3=51.0, ftm=8.0, blk=1.0, orebpm=2.987551867219917, stlpm=3.319502074688797, ftpt=50.0, fgptpct=0.3076923076923077, ftp=8-16, dqpm=0.0, orebpg=0.8181818181818182, stlpg=0.9090909090909091, gp=22.0, fgp3=12-51, dqpg=0.0, gs=1.0, pts=76.0, fgapm=15.103734439834025, fgm3pg=0.5454545454545454, drebpm=3.8174273858921164, astpm=0.8298755186721992, oreb=18.0, astpg=0.22727272727272727, pf=33.0, minpg=10.954545454545455, drebpg=1.0454545454545454, fgapg=4.136363636363637, to=26.0, minpm=40} {ast=74.0, fgpt3=39.02439024390244, dreb=104.0, topg=2.4, fgmpm=6.057571964956195, ftptg=0.6823529411764706, blkpm=0.2002503128911139, ftppg=2.3-3.4, ftppm=2.9-4.3, dq=0.0, fgmpg=4.84, topm=3.0037546933667083, blkpg=0.16, ftppct=0.6823529411764706, ato=1.2333333333333334, fgptg3=0.3902439024390244, fgpt3pct=0.3902439024390244, stl=39.0, fgpt=45.149253731343286, minptg=31.96, fgp3pm=1.6-4.1, treb=142.0, trebpm=7.108886107634543, trebpg=5.68, fga=268.0, fgppm=6.1-13.4, ftapm=4.25531914893617, ftmpg=2.32, ptspg=13.28, pfpm=1.6520650813516895, fgm3=32.0, fgm3pm=1.6020025031289111, fgppg=4.8-10.7, fga3pg=3.28, ptspm=16.62077596996245, fgm=121.0, fgp=121-268, ftmpm=2.9036295369211516, fgptg=0.45149253731343286, fta=85.0, min=799.0, fga3pm=4.105131414267835, fgp3pg=1.3-3.3, ftapg=3.4, pfpg=1.32, ga=25-25, fga3=82.0, ftm=58.0, blk=4.0, orebpm=1.902377972465582, stlpm=1.9524405506883604, ftpt=68.23529411764706, fgptpct=0.45149253731343286, ftp=58-85, dqpm=0.0, orebpg=1.52, stlpg=1.56, gp=25.0, fgp3=32-82, dqpg=0.0, gs=25.0, pts=332.0, fgapm=13.41677096370463, fgm3pg=1.28, drebpm=5.206508135168961, astpm=3.704630788485607, oreb=38.0, astpg=2.96, pf=33.0, minpg=31.96, drebpg=4.16, fgapg=10.72, to=60.0, minpm=40} {ast=55.0, fgpt3=16.39344262295082, dreb=84.0, topg=3.5, fgmpm=6.712328767123288, ftptg=0.6216216216216216, blkpm=1.2328767123287672, ftppg=3.1-5.0, ftppm=4.7-7.6, dq=5.0, fgmpg=4.454545454545454, topm=5.273972602739726, blkpg=0.8181818181818182, ftppct=0.6216216216216216, ato=0.7142857142857143, fgptg3=0.16393442622950818, fgpt3pct=0.16393442622950818, stl=30.0, fgpt=40.0, minptg=26.545454545454547, fgp3pm=0.7-4.2, treb=126.0, trebpm=8.63013698630137, trebpg=5.7272727272727275, fga=245.0, fgppm=6.7-16.8, ftapm=7.602739726027397, ftmpg=3.1363636363636362, ptspg=12.5, pfpm=5.136986301369863, fgm3=10.0, fgm3pm=0.684931506849315, fgppg=4.5-11.1, fga3pg=2.772727272727273, ptspm=18.835616438356166, fgm=98.0, fgp=98-245, ftmpm=4.726027397260274, fgptg=0.4, fta=111.0, min=584.0, fga3pm=4.178082191780822, fgp3pg=0.5-2.8, ftapg=5.045454545454546, pfpg=3.409090909090909, ga=22-19, fga3=61.0, ftm=69.0, blk=18.0, ftpt=62.16216216216216, orebpm=2.8767123287671232, stlpm=2.0547945205479454, fgptpct=0.4, ftp=69-111, dqpm=0.3424657534246575, orebpg=1.9090909090909092, stlpg=1.3636363636363635, gp=22.0, fgp3=10-61, dqpg=0.22727272727272727, gs=19.0, pts=275.0, fgapm=16.78082191780822, fgm3pg=0.45454545454545453, drebpm=5.7534246575342465, astpm=3.767123287671233, oreb=42.0, astpg=2.5, pf=75.0, minpg=26.545454545454547, drebpg=3.8181818181818183, fgapg=11.136363636363637, to=77.0, minpm=40} {ast=1.0, fgpt3=null, dreb=19.0, topg=0.5833333333333334, fgmpm=5.9405940594059405, ftptg=0.5, blkpm=2.376237623762376, ftppg=0.5-1.0, ftppm=2.4-4.8, dq=0.0, fgmpg=1.25, topm=2.772277227722772, blkpg=0.5, ftppct=0.5, ato=0.14285714285714285, fgptg3=null, fgpt3pct=null, stl=4.0, minptg=8.416666666666666, fgpt=65.21739130434783, fgp3pm=0.0-0.0, treb=23.0, trebpm=9.108910891089108, trebpg=1.9166666666666667, fga=23.0, fgppm=5.9-9.1, ftapm=4.752475247524752, ftmpg=0.5, ptspg=3.0, pfpm=3.9603960396039604, fgm3=0.0, fgm3pm=0.0, fgppg=1.2-1.9, fga3pg=0.0, ptspm=14.257425742574258, fgm=15.0, fgp=15-23, ftmpm=2.376237623762376, fgptg=0.6521739130434783, fta=12.0, min=101.0, fga3pm=0.0, fgp3pg=0.0-0.0, ftapg=1.0, pfpg=0.8333333333333334, ga=12-0, fga3=0.0, ftm=6.0, blk=6.0, ftpt=50.0, orebpm=1.5841584158415842, stlpm=1.5841584158415842, ftp=6-12, fgptpct=0.6521739130434783, dqpm=0.0, orebpg=0.3333333333333333, stlpg=0.3333333333333333, gp=12.0, fgp3=0-0, dqpg=0.0, pts=36.0, fgapm=9.108910891089108, fgm3pg=0.0, drebpm=7.524752475247524, astpm=0.39603960396039606, oreb=4.0, astpg=0.08333333333333333, pf=10.0, minpg=8.416666666666666, drebpg=1.5833333333333333, fgapg=1.9166666666666667, to=7.0, minpm=40} {ast=12.0, fgpt3=50.0, dreb=10.0, topg=1.5, fgmpm=2.3300970873786406, ftptg=0.375, blkpm=0.0, ftppg=0.2-0.7, ftppm=1.2-3.1, dq=0.0, fgmpg=0.5, topm=6.990291262135922, blkpg=0.0, ftppct=0.375, ato=0.6666666666666666, fgptg3=0.5, fgpt3pct=0.5, stl=8.0, minptg=8.583333333333334, fgpt=50.0, fgp3pm=1.2-2.3, treb=12.0, trebpm=4.660194174757281, trebpg=1.0, fga=12.0, fgppm=2.3-4.7, ftapm=3.1067961165048543, ftmpg=0.25, ptspg=1.5, pfpm=4.660194174757281, fgm3=3.0, fgm3pm=1.1650485436893203, fgppg=0.5-1.0, fga3pg=0.5, ptspm=6.990291262135922, fgm=6.0, fgp=6-12, ftmpm=1.1650485436893203, fgptg=0.5, fta=8.0, min=103.0, fga3pm=2.3300970873786406, fgp3pg=0.2-0.5, ftapg=0.6666666666666666, pfpg=1.0, ga=12-0, fga3=6.0, ftm=3.0, blk=0.0, orebpm=0.7766990291262136, stlpm=3.1067961165048543, ftpt=37.5, ftp=3-8, fgptpct=0.5, dqpm=0.0, orebpg=0.16666666666666666, stlpg=0.6666666666666666, gp=12.0, fgp3=3-6, dqpg=0.0, pts=18.0, fgapm=4.660194174757281, fgm3pg=0.25, drebpm=3.883495145631068, astpm=4.660194174757281, oreb=2.0, astpg=1.0, pf=12.0, minpg=8.583333333333334, drebpg=0.8333333333333334, fgapg=1.0, to=18.0, minpm=40} {ast=51.0, fgpt3=10.0, dreb=117.0, topg=2.36, fgmpm=3.9257294429708223, ftptg=0.7281553398058253, blkpm=0.47745358090185674, ftppg=3.0-4.1, ftppm=4.0-5.5, dq=0.0, fgmpg=2.96, topm=3.129973474801061, blkpg=0.36, ftppct=0.7281553398058253, ato=0.864406779661017, fgptg3=0.1, fgpt3pct=0.1, stl=52.0, fgpt=37.56345177664975, minptg=30.16, fgp3pm=0.2-1.6, treb=170.0, trebpm=9.018567639257295, trebpg=6.8, fga=197.0, fgppm=3.9-10.5, ftapm=5.464190981432361, ftmpg=3.0, ptspg=9.04, pfpm=2.8647214854111405, fgm3=3.0, fgm3pm=0.15915119363395225, fgppg=3.0-7.9, fga3pg=1.2, ptspm=11.989389920424403, fgm=74.0, fgp=74-197, ftmpm=3.9787798408488064, fgptg=0.3756345177664975, fta=103.0, min=754.0, fga3pm=1.5915119363395225, fgp3pg=0.1-1.2, ftapg=4.12, pfpg=2.16, ga=25-24, fga3=30.0, ftm=75.0, blk=9.0, ftpt=72.81553398058253, orebpm=2.8116710875331563, stlpm=2.7586206896551726, fgptpct=0.3756345177664975, ftp=75-103, dqpm=0.0, orebpg=2.12, stlpg=2.08, gp=25.0, fgp3=3-30, dqpg=0.0, gs=24.0, pts=226.0, fgapm=10.450928381962864, fgm3pg=0.12, drebpm=6.206896551724138, astpm=2.7055702917771884, oreb=53.0, astpg=2.04, pf=54.0, minpg=30.16, drebpg=4.68, fgapg=7.88, to=59.0, minpm=40} {ast=27.0, fgpt3=17.857142857142858, dreb=18.0, topg=1.1363636363636365, fgmpm=2.7184466019417477, ftptg=0.9090909090909091, blkpm=0.0, ftppg=0.5-0.5, ftppm=1.9-2.1, dq=1.0, fgmpg=0.6363636363636364, topm=4.854368932038835, blkpg=0.0, ftppct=0.9090909090909091, ato=1.08, fgptg3=0.17857142857142858, fgpt3pct=0.17857142857142858, stl=15.0, minptg=9.363636363636363, fgpt=23.728813559322035, fgp3pm=1.0-5.4, treb=22.0, trebpm=4.271844660194175, trebpg=1.0, fga=59.0, fgppm=2.7-11.5, ftapm=2.1359223300970873, ftmpg=0.45454545454545453, ptspg=1.9545454545454546, pfpm=5.048543689320389, fgm3=5.0, fgm3pm=0.970873786407767, fgppg=0.6-2.7, fga3pg=1.2727272727272727, ptspm=8.349514563106796, fgm=14.0, fgp=14-59, ftmpm=1.941747572815534, fgptg=0.23728813559322035, fta=11.0, min=206.0, fga3pm=5.436893203883495, fgp3pg=0.2-1.3, ftapg=0.5, pfpg=1.1818181818181819, ga=22-3, fga3=28.0, ftm=10.0, blk=0.0, orebpm=0.7766990291262136, stlpm=2.912621359223301, ftpt=90.9090909090909, ftp=10-11, fgptpct=0.23728813559322035, dqpm=0.1941747572815534, orebpg=0.18181818181818182, stlpg=0.6818181818181818, gp=22.0, fgp3=5-28, dqpg=0.045454545454545456, gs=3.0, pts=43.0, fgapm=11.45631067961165, fgm3pg=0.22727272727272727, drebpm=3.495145631067961, astpm=5.242718446601942, oreb=4.0, astpg=1.2272727272727273, pf=26.0, minpg=9.363636363636363, drebpg=0.8181818181818182, fgapg=2.6818181818181817, to=25.0, minpm=40} {ast=8.0, fgpt3=null, dreb=40.0, topg=0.45454545454545453, fgmpm=4.044943820224719, ftptg=0.15384615384615385, blkpm=0.898876404494382, ftppg=0.2-1.2, ftppm=0.4-2.9, dq=0.0, fgmpg=1.6363636363636365, topm=1.1235955056179776, blkpg=0.36363636363636365, ftppct=0.15384615384615385, ato=1.6, fgptg3=null, fgpt3pct=null, stl=5.0, fgpt=60.0, minptg=16.181818181818183, fgp3pm=0.0-0.0, treb=59.0, trebpm=13.258426966292134, trebpg=5.363636363636363, fga=30.0, fgppm=4.0-6.7, ftapm=2.9213483146067416, ftmpg=0.18181818181818182, ptspg=3.4545454545454546, pfpm=4.044943820224719, fgm3=0.0, fgm3pm=0.0, fgppg=1.6-2.7, fga3pg=0.0, ptspm=8.539325842696629, fgm=18.0, fgp=18-30, ftmpm=0.449438202247191, fgptg=0.6, fta=13.0, min=178.0, fga3pm=0.0, fgp3pg=0.0-0.0, ftapg=1.1818181818181819, pfpg=1.6363636363636365, ga=11-7, fga3=0.0, ftm=2.0, blk=4.0, orebpm=4.269662921348314, stlpm=1.1235955056179776, ftpt=15.384615384615385, fgptpct=0.6, ftp=2-13, dqpm=0.0, orebpg=1.7272727272727273, stlpg=0.45454545454545453, gp=11.0, fgp3=0-0, dqpg=0.0, gs=7.0, pts=38.0, fgapm=6.741573033707865, fgm3pg=0.0, drebpm=8.98876404494382, astpm=1.797752808988764, oreb=19.0, astpg=0.7272727272727273, pf=18.0, minpg=16.181818181818183, drebpg=3.6363636363636362, fgapg=2.727272727272727, to=5.0, minpm=40} {ast=52.0, fgpt3=27.36842105263158, dreb=61.0, topg=3.0, fgmpm=7.22972972972973, ftptg=0.7878787878787878, blkpm=0.2702702702702703, ftppg=3.2-4.1, ftppm=5.3-6.7, dq=3.0, fgmpg=4.458333333333333, topm=4.864864864864865, blkpg=0.16666666666666666, ftppct=0.7878787878787878, ato=0.7222222222222222, fgptg3=0.2736842105263158, fgpt3pct=0.2736842105263158, stl=54.0, fgpt=38.214285714285715, minptg=24.666666666666668, fgp3pm=1.8-6.4, treb=104.0, trebpm=7.027027027027027, trebpg=4.333333333333333, fga=280.0, fgppm=7.2-18.9, ftapm=6.6891891891891895, ftmpg=3.25, ptspg=13.25, pfpm=4.121621621621622, fgm3=26.0, fgm3pm=1.7567567567567568, fgppg=4.5-11.7, fga3pg=3.9583333333333335, ptspm=21.486486486486488, fgm=107.0, fgp=107-280, ftmpm=5.27027027027027, fgptg=0.3821428571428572, fta=99.0, min=592.0, fga3pm=6.418918918918919, fgp3pg=1.1-4.0, ftapg=4.125, pfpg=2.5416666666666665, ga=24-21, fga3=95.0, ftm=78.0, blk=4.0, ftpt=78.78787878787878, orebpm=2.9054054054054053, stlpm=3.6486486486486487, fgptpct=0.3821428571428571, ftp=78-99, dqpm=0.20270270270270271, orebpg=1.7916666666666667, stlpg=2.25, gp=24.0, fgp3=26-95, dqpg=0.125, gs=21.0, pts=318.0, fgapm=18.91891891891892, fgm3pg=1.0833333333333333, drebpm=4.121621621621622, astpm=3.5135135135135136, oreb=43.0, astpg=2.1666666666666665, pf=61.0, minpg=24.666666666666668, drebpg=2.5416666666666665, fgapg=11.666666666666666, to=72.0, minpm=40} {ast=8.0, fgpt3=0.0, dreb=32.0, topg=0.7894736842105263, fgmpm=1.4414414414414414, ftptg=0.21428571428571427, blkpm=0.5405405405405406, ftppg=0.2-0.7, ftppm=0.5-2.5, dq=0.0, fgmpg=0.42105263157894735, topm=2.7027027027027026, blkpg=0.15789473684210525, ftppct=0.21428571428571427, ato=0.5333333333333333, fgptg3=0.0, fgpt3pct=0.0, stl=14.0, fgpt=25.0, minptg=11.68421052631579, fgp3pm=0.0-0.2, treb=71.0, trebpm=12.792792792792794, trebpg=3.736842105263158, fga=32.0, fgppm=1.4-5.8, ftapm=2.5225225225225225, ftmpg=0.15789473684210525, ptspg=1.0, pfpm=3.963963963963964, fgm3=0.0, fgm3pm=0.0, fgppg=0.4-1.7, fga3pg=0.05263157894736842, ptspm=3.4234234234234235, fgm=8.0, fgp=8-32, ftmpm=0.5405405405405406, fgptg=0.25, fta=14.0, min=222.0, fga3pm=0.18018018018018017, fgp3pg=0.0-0.1, ftapg=0.7368421052631579, pfpg=1.1578947368421053, ga=19-1, fga3=1.0, ftm=3.0, blk=3.0, ftpt=21.428571428571427, orebpm=7.027027027027027, stlpm=2.5225225225225225, fgptpct=0.25, ftp=3-14, dqpm=0.0, orebpg=2.0526315789473686, stlpg=0.7368421052631579, gp=19.0, fgp3=0-1, dqpg=0.0, gs=1.0, pts=19.0, fgapm=5.7657657657657655, fgm3pg=0.0, drebpm=5.7657657657657655, astpm=1.4414414414414414, oreb=39.0, astpg=0.42105263157894735, pf=22.0, minpg=11.68421052631579, drebpg=1.6842105263157894, fgapg=1.6842105263157894, to=15.0, minpm=40} {ast=12.0, fgpt3=22.22222222222222, dreb=52.0, topg=1.0909090909090908, fgmpm=4.122137404580153, ftptg=0.4838709677419355, blkpm=0.7633587786259542, ftppg=0.7-1.4, ftppm=2.3-4.7, dq=0.0, fgmpg=1.2272727272727273, topm=3.66412213740458, blkpg=0.22727272727272727, ftppct=0.4838709677419355, ato=0.5, fgptg3=0.2222222222222222, fgpt3pct=0.2222222222222222, stl=18.0, fgpt=39.705882352941174, minptg=11.909090909090908, fgp3pm=0.3-1.4, treb=67.0, trebpm=10.229007633587786, trebpg=3.0454545454545454, fga=68.0, fgppm=4.1-10.4, ftapm=4.732824427480916, ftmpg=0.6818181818181818, ptspg=3.227272727272727, pfpm=5.190839694656488, fgm3=2.0, fgm3pm=0.3053435114503817, fgppg=1.2-3.1, fga3pg=0.4090909090909091, ptspm=10.83969465648855, fgm=27.0, fgp=27-68, ftmpm=2.2900763358778624, fgptg=0.39705882352941174, fta=31.0, min=262.0, fga3pm=1.3740458015267176, fgp3pg=0.1-0.4, ftapg=1.4090909090909092, pfpg=1.5454545454545454, ga=22-4, fga3=9.0, ftm=15.0, blk=5.0, ftpt=48.38709677419355, orebpm=2.2900763358778624, stlpm=2.7480916030534353, fgptpct=0.39705882352941174, ftp=15-31, dqpm=0.0, orebpg=0.6818181818181818, stlpg=0.8181818181818182, gp=22.0, fgp3=2-9, dqpg=0.0, gs=4.0, pts=71.0, fgapm=10.381679389312977, fgm3pg=0.09090909090909091, drebpm=7.938931297709924, astpm=1.83206106870229, oreb=15.0, astpg=0.5454545454545454, pf=34.0, minpg=11.909090909090908, drebpg=2.3636363636363638, fgapg=3.090909090909091, to=24.0, minpm=40} {ast=31.0, fgpt3=42.857142857142854, dreb=72.0, topg=2.0833333333333335, fgmpm=6.130030959752322, ftptg=0.6734693877551021, blkpm=1.3003095975232197, ftppg=1.4-2.0, ftppm=2.0-3.0, dq=1.0, fgmpg=4.125, topm=3.0959752321981426, blkpg=0.875, ftppct=0.673469387755102, ato=0.62, fgptg3=0.42857142857142855, fgpt3pct=0.42857142857142855, stl=47.0, fgpt=39.75903614457831, minptg=26.916666666666668, fgp3pm=3.9-9.1, treb=106.0, trebpm=6.563467492260062, trebpg=4.416666666666667, fga=249.0, fgppm=6.1-15.4, ftapm=3.0340557275541795, ftmpg=1.375, ptspg=12.25, pfpm=2.7863777089783284, fgm3=63.0, fgm3pm=3.9009287925696596, fgppg=4.1-10.4, fga3pg=6.125, ptspm=18.204334365325078, fgm=99.0, fgp=99-249, ftmpm=2.043343653250774, fgptg=0.3975903614457831, fta=49.0, min=646.0, fga3pm=9.102167182662539, fgp3pg=2.6-6.1, ftapg=2.0416666666666665, pfpg=1.875, ga=24-19, fga3=147.0, ftm=33.0, blk=21.0, orebpm=2.1052631578947367, stlpm=2.9102167182662537, ftpt=67.34693877551021, fgptpct=0.39759036144578314, ftp=33-49, dqpm=0.06191950464396285, orebpg=1.4166666666666667, stlpg=1.9583333333333333, gp=24.0, fgp3=63-147, dqpg=0.041666666666666664, gs=19.0, pts=294.0, fgapm=15.41795665634675, fgm3pg=2.625, drebpm=4.458204334365325, astpm=1.9195046439628483, oreb=34.0, astpg=1.2916666666666667, pf=45.0, minpg=26.916666666666668, drebpg=3.0, fgapg=10.375, to=50.0, minpm=40} {ast=12.0, fgpt3=24.0, dreb=6.0, topg=0.6, fgmpm=6.086956521739131, ftptg=0.8181818181818181, blkpm=0.0, ftppg=0.5-0.6, ftppm=2.0-2.4, dq=0.0, fgmpg=1.4, topm=2.608695652173913, blkpg=0.0, ftppct=0.8181818181818182, ato=1.0, fgptg3=0.24, fgpt3pct=0.24, stl=7.0, fgpt=36.8421052631579, minptg=9.2, fgp3pm=2.6-10.9, treb=8.0, trebpm=1.7391304347826086, trebpg=0.4, fga=76.0, fgppm=6.1-16.5, ftapm=2.391304347826087, ftmpg=0.45, ptspg=3.85, pfpm=2.391304347826087, fgm3=12.0, fgm3pm=2.608695652173913, fgppg=1.4-3.8, fga3pg=2.5, ptspm=16.73913043478261, fgm=28.0, fgp=28-76, ftmpm=1.9565217391304348, fgptg=0.368421052631579, fta=11.0, min=184.0, fga3pm=10.869565217391305, fgp3pg=0.6-2.5, ftapg=0.55, pfpg=0.55, ga=20-1, fga3=50.0, ftm=9.0, blk=0.0, ftpt=81.81818181818181, orebpm=0.43478260869565216, stlpm=1.5217391304347827, fgptpct=0.3684210526315789, ftp=9-11, dqpm=0.0, orebpg=0.1, stlpg=0.35, gp=20.0, fgp3=12-50, dqpg=0.0, gs=1.0, pts=77.0, fgapm=16.52173913043478, fgm3pg=0.6, drebpm=1.3043478260869565, astpm=2.608695652173913, oreb=2.0, astpg=0.6, pf=11.0, minpg=9.2, drebpg=0.3, fgapg=3.8, to=12.0, minpm=40} {ast=1.0, fgpt3=0.0, dreb=6.0, topg=3.0, fgmpm=4.285714285714286, ftptg=null, blkpm=0.7142857142857143, ftppg=0.0-0.0, ftppm=0.0-0.0, dq=1.0, fgmpg=2.0, topm=6.428571428571429, blkpg=0.3333333333333333, ftppct=null, ato=0.1111111111111111, fgptg3=0.0, fgpt3pct=0.0, stl=3.0, fgpt=35.294117647058826, minptg=18.666666666666668, fgp3pm=0.0-1.4, treb=13.0, trebpm=9.285714285714286, trebpg=4.333333333333333, fga=17.0, fgppm=4.3-12.1, ftapm=0.0, ftmpg=0.0, ptspg=4.0, pfpm=8.571428571428571, fgm3=0.0, fgm3pm=0.0, fgppg=2.0-5.7, fga3pg=0.6666666666666666, ptspm=8.571428571428571, fgm=6.0, fgp=6-17, ftmpm=0.0, fgptg=0.35294117647058826, fta=0.0, min=56.0, fga3pm=1.4285714285714286, fgp3pg=0.0-0.7, ftapg=0.0, pfpg=4.0, ga=3-2, fga3=2.0, ftm=0.0, blk=1.0, orebpm=5.0, stlpm=2.142857142857143, ftpt=null, fgptpct=0.35294117647058826, ftp=0-0, dqpm=0.7142857142857143, orebpg=2.3333333333333335, stlpg=1.0, gp=3.0, fgp3=0-2, dqpg=0.3333333333333333, gs=2.0, pts=12.0, fgapm=12.142857142857142, fgm3pg=0.0, drebpm=4.285714285714286, astpm=0.7142857142857143, oreb=7.0, astpg=0.3333333333333333, pf=12.0, minpg=18.666666666666668, drebpg=2.0, fgapg=5.666666666666667, to=9.0, minpm=40} {fgpt3=null, topg=null, fgmpm=null, ftptg=null, blkpm=null, ftppg=0.0-0.0, ftppm=0.0-0.0, fgmpg=null, topm=null, blkpg=null, ftppct=null, ato=null, fgptg3=null, fgpt3pct=null, fgpt=null, minptg=null, fgp3pm=0.0-0.0, trebpm=null, trebpg=null, fgppm=0.0-0.0, ftapm=null, ftmpg=null, ptspg=null, pfpm=null, fgm3pm=null, fgppg=0.0-0.0, fga3pg=null, ptspm=null, fgp=0-0, ftmpm=null, fgptg=null, fga3pm=null, fgp3pg=0.0-0.0, ftapg=null, pfpg=null, ga=0-0, ftpt=null, orebpm=null, stlpm=null, fgptpct=null, ftp=0-0, dqpm=null, orebpg=null, stlpg=null, dqpg=null, fgp3=0-0, pts=0, fgapm=null, fgm3pg=null, drebpm=null, astpm=null, astpg=null, minpg=null, drebpg=null, fgapg=null, minpm=40} {ast=50.0, fgpt3=14.285714285714286, dreb=37.0, topg=2.1904761904761907, fgmpm=5.15426497277677, ftptg=0.625, blkpm=0.4355716878402904, ftppg=2.1-3.4, ftppm=3.3-5.2, dq=3.0, fgmpg=3.380952380952381, topm=3.339382940108893, blkpg=0.2857142857142857, ftppct=0.625, ato=1.0869565217391304, fgptg3=0.14285714285714288, fgpt3pct=0.14285714285714285, stl=40.0, fgpt=40.112994350282484, minptg=26.238095238095237, fgp3pm=0.4-2.5, treb=63.0, trebpm=4.573502722323049, trebpg=3.0, fga=177.0, fgppm=5.2-12.8, ftapm=5.226860254083484, ftmpg=2.142857142857143, ptspg=9.142857142857142, pfpm=3.7749546279491835, fgm3=5.0, fgm3pm=0.3629764065335753, fgppg=3.4-8.4, fga3pg=1.6666666666666667, ptspm=13.938294010889292, fgm=71.0, fgp=71-177, ftmpm=3.266787658802178, fgptg=0.4011299435028248, fta=72.0, min=551.0, fga3pm=2.540834845735027, fgp3pg=0.2-1.7, ftapg=3.4285714285714284, pfpg=2.4761904761904763, ga=21-19, fga3=35.0, ftm=45.0, blk=6.0, ftpt=62.5, orebpm=1.8874773139745917, stlpm=2.9038112522686026, fgptpct=0.4011299435028249, ftp=45-72, dqpm=0.2177858439201452, orebpg=1.2380952380952381, stlpg=1.9047619047619047, gp=21.0, fgp3=5-35, dqpg=0.14285714285714285, gs=19.0, pts=192.0, fgapm=12.849364791288567, fgm3pg=0.23809523809523808, drebpm=2.686025408348457, astpm=3.629764065335753, oreb=26.0, astpg=2.380952380952381, pf=52.0, minpg=26.238095238095237, drebpg=1.7619047619047619, fgapg=8.428571428571429, to=46.0, minpm=40} {ast=6.0, fgpt3=null, dreb=27.0, topg=1.375, fgmpm=4.0310077519379846, ftptg=0.6666666666666667, blkpm=3.7209302325581395, ftppg=0.8-1.1, ftppm=1.9-2.8, dq=0.0, fgmpg=1.625, topm=3.4108527131782944, blkpg=1.5, ftppct=0.6666666666666666, ato=0.5454545454545454, fgptg3=null, fgpt3pct=null, stl=1.0, minptg=16.125, fgpt=54.166666666666664, fgp3pm=0.0-0.0, treb=33.0, trebpm=10.232558139534884, trebpg=4.125, fga=24.0, fgppm=4.0-7.4, ftapm=2.7906976744186047, ftmpg=0.75, ptspg=4.0, pfpm=1.550387596899225, fgm3=0.0, fgm3pm=0.0, fgppg=1.6-3.0, fga3pg=0.0, ptspm=9.922480620155039, fgm=13.0, fgp=13-24, ftmpm=1.8604651162790697, fgptg=0.5416666666666666, fta=9.0, min=129.0, fgp3pg=0.0-0.0, fga3pm=0.0, ftapg=1.125, pfpg=0.625, ga=8-4, fga3=0.0, ftm=6.0, blk=12.0, orebpm=1.8604651162790697, stlpm=0.31007751937984496, ftpt=66.66666666666667, ftp=6-9, fgptpct=0.5416666666666666, dqpm=0.0, orebpg=0.75, stlpg=0.125, gp=8.0, fgp3=0-0, dqpg=0.0, gs=4.0, pts=32.0, fgapm=7.441860465116279, fgm3pg=0.0, drebpm=8.372093023255815, astpm=1.8604651162790697, oreb=6.0, astpg=0.75, pf=5.0, minpg=16.125, drebpg=3.375, fgapg=3.0, to=11.0, minpm=40} {ast=3.0, fgpt3=20.0, dreb=4.0, topg=1.1428571428571428, fgmpm=3.902439024390244, ftptg=0.25, blkpm=0.0, ftppg=0.1-0.6, ftppm=1.0-3.9, dq=0.0, fgmpg=0.5714285714285714, topm=7.804878048780488, blkpg=0.0, ftppct=0.25, ato=0.375, fgptg3=0.2, fgpt3pct=0.2, stl=5.0, fgpt=36.36363636363637, minptg=5.857142857142857, fgp3pm=1.0-4.9, treb=4.0, trebpm=3.902439024390244, trebpg=0.5714285714285714, fga=11.0, fgppm=3.9-10.7, ftapm=3.902439024390244, ftmpg=0.14285714285714285, ptspg=1.4285714285714286, pfpm=4.878048780487805, fgm3=1.0, fgm3pm=0.975609756097561, fgppg=0.6-1.6, fga3pg=0.7142857142857143, ptspm=9.75609756097561, fgm=4.0, fgp=4-11, ftmpm=0.975609756097561, fgptg=0.36363636363636365, fta=4.0, min=41.0, fga3pm=4.878048780487805, fgp3pg=0.1-0.7, ftapg=0.5714285714285714, pfpg=0.7142857142857143, ga=7-0, fga3=5.0, ftm=1.0, blk=0.0, ftpt=25.0, orebpm=0.0, stlpm=4.878048780487805, fgptpct=0.36363636363636365, ftp=1-4, dqpm=0.0, orebpg=0.0, stlpg=0.7142857142857143, gp=7.0, fgp3=1-5, dqpg=0.0, pts=10.0, fgapm=10.731707317073171, fgm3pg=0.14285714285714285, drebpm=3.902439024390244, astpm=2.926829268292683, oreb=0.0, astpg=0.42857142857142855, pf=5.0, minpg=5.857142857142857, drebpg=0.5714285714285714, fgapg=1.5714285714285714, to=8.0, minpm=40} {ast=24.0, fgpt3=41.46341463414634, dreb=26.0, topg=1.1764705882352942, fgmpm=4.32, ftptg=0.823529411764706, blkpm=0.0, ftppg=0.8-1.0, ftppm=2.2-2.7, dq=0.0, fgmpg=1.588235294117647, topm=3.2, blkpg=0.0, ftppct=0.8235294117647058, ato=1.2, fgptg3=0.4146341463414634, fgpt3pct=0.4146341463414634, stl=16.0, fgpt=37.5, minptg=14.705882352941176, fgp3pm=2.7-6.6, treb=33.0, trebpm=5.28, trebpg=1.9411764705882353, fga=72.0, fgppm=4.3-11.5, ftapm=2.72, ftmpg=0.8235294117647058, ptspg=5.0, pfpm=5.28, fgm3=17.0, fgm3pm=2.72, fgppg=1.6-4.2, fga3pg=2.411764705882353, ptspm=13.6, fgm=27.0, fgp=27-72, ftmpm=2.24, fgptg=0.375, fta=17.0, min=250.0, fga3pm=6.56, fgp3pg=1.0-2.4, ftapg=1.0, pfpg=1.9411764705882353, ga=17-1, fga3=41.0, ftm=14.0, blk=0.0, orebpm=1.12, stlpm=2.56, ftpt=82.3529411764706, fgptpct=0.375, ftp=14-17, dqpm=0.0, orebpg=0.4117647058823529, stlpg=0.9411764705882353, gp=17.0, fgp3=17-41, dqpg=0.0, gs=1.0, pts=85.0, fgapm=11.52, fgm3pg=1.0, drebpm=4.16, astpm=3.84, oreb=7.0, astpg=1.411764705882353, pf=33.0, minpg=14.705882352941176, drebpg=1.5294117647058822, fgapg=4.235294117647059, to=20.0, minpm=40} {ast=10.0, fgpt3=33.333333333333336, dreb=15.0, topg=1.5555555555555556, fgmpm=5.12, ftptg=0.7647058823529411, blkpm=0.0, ftppg=1.4-1.9, ftppm=4.2-5.4, dq=0.0, fgmpg=1.7777777777777777, topm=4.48, blkpg=0.0, ftppct=0.7647058823529411, ato=0.7142857142857143, fgptg3=0.33333333333333337, fgpt3pct=0.3333333333333333, stl=12.0, fgpt=29.62962962962963, minptg=13.88888888888889, fgp3pm=3.2-9.6, treb=22.0, trebpm=7.04, trebpg=2.4444444444444446, fga=54.0, fgppm=5.1-17.3, ftapm=5.44, ftmpg=1.4444444444444444, ptspg=6.111111111111111, pfpm=2.88, fgm3=10.0, fgm3pm=3.2, fgppg=1.8-6.0, fga3pg=3.3333333333333335, ptspm=17.6, fgm=16.0, fgp=16-54, ftmpm=4.16, fgptg=0.2962962962962963, fta=17.0, min=125.0, fga3pm=9.6, fgp3pg=1.1-3.3, ftapg=1.8888888888888888, pfpg=1.0, ga=9-1, fga3=30.0, ftm=13.0, blk=0.0, ftpt=76.47058823529412, orebpm=2.24, stlpm=3.84, fgptpct=0.2962962962962963, ftp=13-17, dqpm=0.0, orebpg=0.7777777777777778, stlpg=1.3333333333333333, gp=9.0, fgp3=10-30, dqpg=0.0, gs=1.0, pts=55.0, fgapm=17.28, fgm3pg=1.1111111111111112, drebpm=4.8, astpm=3.2, oreb=7.0, astpg=1.1111111111111112, pf=9.0, minpg=13.88888888888889, drebpg=1.6666666666666667, fgapg=6.0, to=14.0, minpm=40} {ast=3.0, fgpt3=23.076923076923077, dreb=8.0, topg=0.5555555555555556, fgmpm=3.146067415730337, ftptg=1.0, blkpm=0.449438202247191, ftppg=0.2-0.2, ftppm=0.9-0.9, dq=1.0, fgmpg=0.7777777777777778, topm=2.247191011235955, blkpg=0.1111111111111111, ftppct=1.0, ato=0.6, fgptg3=0.23076923076923075, fgpt3pct=0.23076923076923078, stl=5.0, fgpt=26.923076923076923, minptg=9.88888888888889, fgp3pm=1.3-5.8, treb=13.0, trebpm=5.842696629213483, trebpg=1.4444444444444444, fga=26.0, fgppm=3.1-11.7, ftapm=0.898876404494382, ftmpg=0.2222222222222222, ptspg=2.111111111111111, pfpm=5.842696629213483, fgm3=3.0, fgm3pm=1.348314606741573, fgppg=0.8-2.9, fga3pg=1.4444444444444444, ptspm=8.539325842696629, fgm=7.0, fgp=7-26, ftmpm=0.898876404494382, fgptg=0.2692307692307692, fta=2.0, min=89.0, fga3pm=5.842696629213483, fgp3pg=0.3-1.4, ftapg=0.2222222222222222, pfpg=1.4444444444444444, ga=9-2, fga3=13.0, ftm=2.0, blk=1.0, orebpm=2.247191011235955, stlpm=2.247191011235955, ftpt=100.0, fgptpct=0.2692307692307692, ftp=2-2, dqpm=0.449438202247191, orebpg=0.5555555555555556, stlpg=0.5555555555555556, gp=9.0, fgp3=3-13, dqpg=0.1111111111111111, gs=2.0, pts=19.0, fgapm=11.685393258426966, fgm3pg=0.3333333333333333, drebpm=3.595505617977528, astpm=1.348314606741573, oreb=5.0, astpg=0.3333333333333333, pf=13.0, minpg=9.88888888888889, drebpg=0.8888888888888888, fgapg=2.888888888888889, to=5.0, minpm=40} {ast=22.0, fgpt3=22.727272727272727, dreb=16.0, topg=1.5, fgmpm=2.7530364372469633, ftptg=0.5833333333333334, blkpm=0.16194331983805668, ftppg=0.8-1.3, ftppm=2.3-3.9, dq=1.0, fgmpg=0.9444444444444444, topm=4.372469635627531, blkpg=0.05555555555555555, ftppct=0.5833333333333334, ato=0.8148148148148148, fgptg3=0.22727272727272727, fgpt3pct=0.22727272727272727, stl=17.0, fgpt=30.90909090909091, minptg=13.722222222222221, fgp3pm=0.8-3.6, treb=21.0, trebpm=3.4008097165991904, trebpg=1.1666666666666667, fga=55.0, fgppm=2.8-8.9, ftapm=3.88663967611336, ftmpg=0.7777777777777778, ptspg=2.9444444444444446, pfpm=5.020242914979757, fgm3=5.0, fgm3pm=0.8097165991902834, fgppg=0.9-3.1, fga3pg=1.2222222222222223, ptspm=8.582995951417004, fgm=17.0, fgp=17-55, ftmpm=2.2672064777327936, fgptg=0.3090909090909091, fta=24.0, min=247.0, fga3pm=3.562753036437247, fgp3pg=0.3-1.2, ftapg=1.3333333333333333, pfpg=1.7222222222222223, ga=18-5, fga3=22.0, ftm=14.0, blk=1.0, orebpm=0.8097165991902834, stlpm=2.7530364372469633, ftpt=58.333333333333336, fgptpct=0.3090909090909091, ftp=14-24, dqpm=0.16194331983805668, orebpg=0.2777777777777778, stlpg=0.9444444444444444, gp=18.0, dqpg=0.05555555555555555, fgp3=5-22, gs=5.0, pts=53.0, fgapm=8.906882591093117, fgm3pg=0.2777777777777778, drebpm=2.591093117408907, astpm=3.562753036437247, oreb=5.0, astpg=1.2222222222222223, pf=31.0, minpg=13.722222222222221, drebpg=0.8888888888888888, fgapg=3.0555555555555554, to=27.0, minpm=40} {ast=11.0, fgpt3=29.032258064516128, dreb=36.0, topg=1.1666666666666667, fgmpm=3.1746031746031744, ftptg=0.7142857142857143, blkpm=0.31746031746031744, ftppg=0.6-0.8, ftppm=1.1-1.5, dq=2.0, fgmpg=1.6666666666666667, topm=2.2222222222222223, blkpg=0.16666666666666666, ftppct=0.7142857142857143, ato=0.5238095238095238, fgptg3=0.29032258064516125, fgpt3pct=0.2903225806451613, stl=17.0, fgpt=38.46153846153846, minptg=21.0, fgp3pm=1.0-3.3, treb=45.0, trebpm=4.761904761904762, trebpg=2.5, fga=78.0, fgppm=3.2-8.3, ftapm=1.4814814814814814, ftmpg=0.5555555555555556, ptspg=4.388888888888889, pfpm=4.021164021164021, fgm3=9.0, fgm3pm=0.9523809523809523, fgppg=1.7-4.3, fga3pg=1.7222222222222223, ptspm=8.359788359788359, fgm=30.0, fgp=30-78, ftmpm=1.0582010582010581, fgptg=0.3846153846153846, fta=14.0, min=378.0, fga3pm=3.2804232804232805, fgp3pg=0.5-1.7, ftapg=0.7777777777777778, pfpg=2.111111111111111, ga=18-5, fga3=31.0, ftm=10.0, blk=3.0, orebpm=0.9523809523809523, stlpm=1.7989417989417988, ftpt=71.42857142857143, fgptpct=0.38461538461538464, ftp=10-14, dqpm=0.21164021164021163, orebpg=0.5, stlpg=0.9444444444444444, gp=18.0, fgp3=9-31, dqpg=0.1111111111111111, gs=5.0, pts=79.0, fgapm=8.253968253968255, fgm3pg=0.5, drebpm=3.8095238095238093, astpm=1.164021164021164, oreb=9.0, astpg=0.6111111111111112, pf=38.0, minpg=21.0, drebpg=2.0, fgapg=4.333333333333333, to=21.0, minpm=40} {ast=84.0, fgpt3=27.11864406779661, dreb=88.0, topg=2.380952380952381, fgmpm=7.2206303724928365, ftptg=0.8230088495575221, blkpm=0.5157593123209169, ftppg=4.4-5.4, ftppm=5.3-6.5, dq=0.0, fgmpg=6.0, topm=2.865329512893983, blkpg=0.42857142857142855, ftppct=0.8230088495575221, ato=1.68, fgptg3=0.2711864406779661, fgpt3pct=0.2711864406779661, stl=40.0, fgpt=46.494464944649444, minptg=33.23809523809524, fgp3pm=0.9-3.4, treb=133.0, trebpm=7.621776504297994, trebpg=6.333333333333333, fga=271.0, fgppm=7.2-15.5, ftapm=6.4756446991404015, ftmpg=4.428571428571429, ptspg=17.19047619047619, pfpm=2.005730659025788, fgm3=16.0, fgm3pm=0.9169054441260746, fgppg=6.0-12.9, fga3pg=2.8095238095238093, ptspm=20.687679083094554, fgm=126.0, fgp=126-271, ftmpm=5.329512893982808, fgptg=0.46494464944649444, fta=113.0, min=698.0, fga3pm=3.3810888252148996, fgp3pg=0.8-2.8, ftapg=5.380952380952381, pfpg=1.6666666666666667, ga=21-21, fga3=59.0, ftm=93.0, blk=9.0, ftpt=82.30088495575221, orebpm=2.5787965616045847, stlpm=2.292263610315186, fgptpct=0.46494464944649444, ftp=93-113, dqpm=0.0, orebpg=2.142857142857143, stlpg=1.9047619047619047, gp=21.0, fgp3=16-59, dqpg=0.0, gs=21.0, pts=361.0, fgapm=15.530085959885387, fgm3pg=0.7619047619047619, drebpm=5.042979942693409, astpm=4.813753581661891, oreb=45.0, astpg=4.0, pf=35.0, minpg=33.23809523809524, drebpg=4.190476190476191, fgapg=12.904761904761905, to=50.0, minpm=40} {ast=40.0, fgpt3=34.65346534653465, dreb=43.0, topg=2.4285714285714284, fgmpm=8.327402135231317, ftptg=0.82, blkpm=0.7117437722419929, ftppg=2.0-2.4, ftppm=2.9-3.6, dq=2.0, fgmpg=5.571428571428571, topm=3.6298932384341636, blkpg=0.47619047619047616, ftppct=0.82, ato=0.7843137254901961, fgptg3=0.3465346534653465, fgpt3pct=0.3465346534653465, stl=44.0, fgpt=49.787234042553195, minptg=26.761904761904763, fgp3pm=2.5-7.2, treb=73.0, trebpm=5.195729537366548, trebpg=3.4761904761904763, fga=235.0, fgppm=8.3-16.7, ftapm=3.5587188612099645, ftmpg=1.9523809523809523, ptspg=14.761904761904763, pfpm=3.487544483985765, fgm3=35.0, fgm3pm=2.491103202846975, fgppg=5.6-11.2, fga3pg=4.809523809523809, ptspm=22.06405693950178, fgm=117.0, fgp=117-235, ftmpm=2.9181494661921707, fgptg=0.49787234042553197, fta=50.0, min=562.0, fga3pm=7.1886120996441285, fgp3pg=1.7-4.8, ftapg=2.380952380952381, pfpg=2.3333333333333335, ga=21-13, fga3=101.0, ftm=41.0, blk=10.0, ftpt=82.0, orebpm=2.1352313167259784, stlpm=3.131672597864769, fgptpct=0.4978723404255319, ftp=41-50, dqpm=0.1423487544483986, orebpg=1.4285714285714286, stlpg=2.0952380952380953, gp=21.0, fgp3=35-101, dqpg=0.09523809523809523, gs=13.0, pts=310.0, fgapm=16.725978647686834, fgm3pg=1.6666666666666667, drebpm=3.0604982206405693, astpm=2.8469750889679717, oreb=30.0, astpg=1.9047619047619047, pf=49.0, minpg=26.761904761904763, drebpg=2.0476190476190474, fgapg=11.19047619047619, to=51.0, minpm=40} {ast=25.0, fgpt3=null, dreb=71.0, topg=2.5555555555555554, fgmpm=5.676274944567628, ftptg=0.509090909090909, blkpm=2.5720620842572064, ftppg=1.6-3.1, ftppm=2.5-4.9, dq=5.0, fgmpg=3.5555555555555554, topm=4.0798226164079825, blkpg=1.6111111111111112, ftppct=0.509090909090909, ato=0.5434782608695652, fgptg3=null, fgpt3pct=null, stl=11.0, fgpt=50.39370078740158, minptg=25.055555555555557, fgp3pm=0.0-0.0, treb=131.0, trebpm=11.618625277161863, trebpg=7.277777777777778, fga=127.0, fgppm=5.7-11.3, ftapm=4.878048780487805, ftmpg=1.5555555555555556, ptspg=8.666666666666666, pfpm=5.498891352549889, fgm3=0.0, fgm3pm=0.0, fgppg=3.6-7.1, fga3pg=0.0, ptspm=13.835920177383592, fgm=64.0, fgp=64-127, ftmpm=2.483370288248337, fgptg=0.5039370078740157, fta=55.0, min=451.0, fga3pm=0.0, fgp3pg=0.0-0.0, ftapg=3.0555555555555554, pfpg=3.4444444444444446, ga=18-14, fga3=0.0, ftm=28.0, blk=29.0, ftpt=50.90909090909091, orebpm=5.321507760532151, stlpm=0.975609756097561, fgptpct=0.5039370078740157, ftp=28-55, dqpm=0.4434589800443459, orebpg=3.3333333333333335, stlpg=0.6111111111111112, gp=18.0, fgp3=0-0, dqpg=0.2777777777777778, gs=14.0, pts=156.0, fgapm=11.263858093126386, fgm3pg=0.0, drebpm=6.2971175166297115, astpm=2.2172949002217295, oreb=60.0, astpg=1.3888888888888888, pf=62.0, minpg=25.055555555555557, drebpg=3.9444444444444446, fgapg=7.055555555555555, to=46.0, minpm=40}

Quameerah Peterson-Gray #3 G Florida Memorial

gp 22
pts/g 2.0
fg % 23.7
3pt % 17.9
ft % 90.9
reb/g 1.0
a/g 1.2
Recent Games
Feb 8 at Ave Maria L, 71-70
Feb 10 Ave Maria W, 84-77
Feb 12 at Southeastern L, 88-58
Feb 19 at Webber International L, 77-69
Feb 22 St. Thomas W, 80-72
Feb 25 at Webber International L, 68-60
Statistics category Overall Conf
Games 22 1709th 12 1855th
Games started 3 1719th 2 1555th
Minutes 206 2141st 96 2215th
Minutes per game 9.4 2014th 8.0 2077th
FG 14-59 2304th 4-29 2512th
FG Pct 23.7 - 13.8 -
3PT 5-28 1585th 3-18 1522nd
3PT Pct 17.9 - 16.7 -
FT 10-11 1943rd 5-6 1972nd
FT Pct 90.9 - 83.3 -
Off rebounds 4 2502nd 2 2365th
Def rebounds 18 2255th 9 2201st
Total rebounds 22 2375th 11 2303rd
Rebounds per game 1.0 2139th 0.9 2138th
Personal fouls 26 1602nd 11 1228th
Disqualifications 1 399th - -
Assists 27 1197th 10 1577th
Turnovers 25 1722nd 10 1951st
Assist to turnover ratio 1.1 569th 1.0 715th
Steals 15 1442nd 7 1582nd
Blocks 0 2380th 0 1996th
Points 43 2239th 16 2328th
Points per game 2.0 2045th 1.3 2110th
Points per 40 min 8.3 - 6.7 -
Date Opponent Score gs min fg pct 3pt pct ft pct pts
Oct 23 vs. Stillman L, 63-56 - 3 0-0 - 0-0 - 0-0 - 0
Oct 24 vs. Rust L, 78-46 1 18 0-3 0.0 0-0 - 0-0 - 0
Nov 4 LSU Shreveport L, 73-60 - 14 0-3 0.0 0-2 0.0 0-0 - 0
Nov 9 # at Florida Gulf Coast University L, 105-41 - - - - - - - - -
Nov 12 # at Florida International University L, 72-69 1 5 0-0 - 0-0 - 0-0 - 0
Nov 13 at St. Thomas W, 61-51 1 3 0-3 0.0 0-2 0.0 0-0 - 0
Nov 18 at Warner W, 85-79 - 2 0-1 0.0 0-0 - 0-0 - 0
Nov 20 Keiser W, 73-66 - - - - - - - - -
Nov 23 vs. Voorhees W, 105-57 - 14 4-7 57.1 1-2 50.0 4-4 100.0 13
Nov 24 vs. Brewton-Parker L, 74-70 - - - - - - - - -
Nov 30 Florida National W, 79-47 - 7 1-1 100.0 0-0 - 0-0 - 2
Dec 2 Thomas W, 84-51 - 5 0-1 0.0 0-1 0.0 0-0 - 0
Dec 4 Coastal Georgia W, 76-69 - - - - - - - - -
Dec 7 # at Florida Atlantic University L, 71-63 - - - - - - - - -
Dec 10 Johnson University W, 108-39 - 15 2-5 40.0 0-1 0.0 0-0 - 4
Dec 14 # Barry University L, 96-65 - 9 0-2 0.0 0-0 - 0-0 - 0
Dec 17 Oklahoma Panhandle State   - - - - - - - - -
Jan 13 Webber International L, 78-64 - 5 1-2 50.0 1-1 100.0 4-4 100.0 7
Jan 18 Southeastern L, 95-71 - 11 1-3 33.3 1-2 50.0 0-0 - 3
Jan 19 Florida National W, 74-45 - 12 1-4 25.0 1-2 50.0 0-0 - 3
Jan 22 St. Thomas W, 83-69 - 9 0-1 0.0 0-1 0.0 0-0 - 0
Jan 27 at Keiser W, 77-71 1 19 0-3 0.0 0-1 0.0 1-2 50.0 1
Jan 29 Warner W, 82-74 - 13 1-5 20.0 0-4 0.0 0-0 - 2
Feb 3 at Coastal Georgia W, 75-64 - 16 1-5 20.0 0-2 0.0 1-1 100.0 3
Feb 5 at Thomas W, 101-71 - - - - - - - - -
Feb 8 at Ave Maria L, 71-70 - 14 0-4 0.0 0-2 0.0 0-0 - 0
Feb 10 Ave Maria W, 84-77 - 2 0-0 - 0-0 - 0-0 - 0
Feb 12 at Southeastern L, 88-58 - 8 1-1 100.0 1-1 100.0 0-0 - 3
Feb 19 at Webber International L, 77-69 - 5 0-5 0.0 0-3 0.0 0-0 - 0
Feb 22 St. Thomas W, 80-72 - 0 0-0 - 0-0 - 0-0 - 0
Feb 25 at Webber International L, 68-60 - 11 1-2 50.0 0-1 0.0 0-0 - 2
# Stats don't count towards season totals
Date Opponent Score gs min off def reb ast to a/to stl blk pf dq
Oct 23 vs. Stillman L, 63-56 - 3 0 0 0 0 0 - 0 0 1 -
Oct 24 vs. Rust L, 78-46 1 18 0 1 1 0 2 0.0 1 0 5 1
Nov 4 LSU Shreveport L, 73-60 - 14 0 1 1 2 1 2.0 1 0 0 -
Nov 9 # at Florida Gulf Coast University L, 105-41 - - - - - - - - - - - -
Nov 12 # at Florida International University L, 72-69 1 5 0 0 0 0 1 0.0 0 0 0 -
Nov 13 at St. Thomas W, 61-51 1 3 0 0 0 0 0 - 1 0 0 -
Nov 18 at Warner W, 85-79 - 2 0 0 0 0 1 0.0 0 0 1 -
Nov 20 Keiser W, 73-66 - - - - - - - - - - - -
Nov 23 vs. Voorhees W, 105-57 - 14 0 2 2 2 1 2.0 2 0 3 0
Nov 24 vs. Brewton-Parker L, 74-70 - - - - - - - - - - - -
Nov 30 Florida National W, 79-47 - 7 0 2 2 2 3 0.7 0 0 0 -
Dec 2 Thomas W, 84-51 - 5 0 1 1 1 1 1.0 0 0 1 -
Dec 4 Coastal Georgia W, 76-69 - - - - - - - - - - - -
Dec 7 # at Florida Atlantic University L, 71-63 - - - - - - - - - - - -
Dec 10 Johnson University W, 108-39 - 15 0 2 2 6 3 2.0 4 0 1 -
Dec 14 # Barry University L, 96-65 - 9 1 0 1 3 2 1.5 1 0 1 -
Dec 17 Oklahoma Panhandle State   - - - - - - - - - - - -
Jan 13 Webber International L, 78-64 - 5 1 0 1 0 0 - 0 0 1 -
Jan 18 Southeastern L, 95-71 - 11 0 0 0 0 2 0.0 1 0 2 -
Jan 19 Florida National W, 74-45 - 12 1 0 1 3 2 1.5 0 0 1 -
Jan 22 St. Thomas W, 83-69 - 9 0 1 1 0 1 0.0 1 0 2 -
Jan 27 at Keiser W, 77-71 1 19 0 0 0 4 1 4.0 2 0 2 -
Jan 29 Warner W, 82-74 - 13 0 2 2 1 0 - 0 0 0 -
Feb 3 at Coastal Georgia W, 75-64 - 16 1 0 1 2 1 2.0 0 0 0 -
Feb 5 at Thomas W, 101-71 - - - - - - - - - - - -
Feb 8 at Ave Maria L, 71-70 - 14 0 3 3 2 2 1.0 1 0 2 -
Feb 10 Ave Maria W, 84-77 - 2 0 0 0 1 0 - 0 0 0 -
Feb 12 at Southeastern L, 88-58 - 8 1 0 1 1 2 0.5 0 0 0 -
Feb 19 at Webber International L, 77-69 - 5 0 2 2 0 0 - 1 0 0 -
Feb 22 St. Thomas W, 80-72 - 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 -
Feb 25 at Webber International L, 68-60 - 11 0 1 1 0 2 0.0 0 0 4 -
# Stats don't count towards season totals
  gp gs min/g fg/g pct 3pt/g pct ft/g pct ppg
2021-22 12 1 17.8 2.3-7.7 30.4 1.3-4.2 32.0 1.2-1.4 82.4 7.2
2021-22 12 1 17.8 2.3-7.7 30.4 1.3-4.2 32.0 1.2-1.4 82.4 7.2
2021-22 12 1 17.8 2.3-7.7 30.4 1.3-4.2 32.0 1.2-1.4 82.4 7.2
2021-22 12 1 17.8 2.3-7.7 30.4 1.3-4.2 32.0 1.2-1.4 82.4 7.2
2021-22 12 1 17.8 2.3-7.7 30.4 1.3-4.2 32.0 1.2-1.4 82.4 7.2
2021-22 12 1 17.8 2.3-7.7 30.4 1.3-4.2 32.0 1.2-1.4 82.4 7.2
2021-22 12 1 17.8 2.3-7.7 30.4 1.3-4.2 32.0 1.2-1.4 82.4 7.2
2021-22 12 1 17.8 2.3-7.7 30.4 1.3-4.2 32.0 1.2-1.4 82.4 7.2
2021-22 12 1 17.8 2.3-7.7 30.4 1.3-4.2 32.0 1.2-1.4 82.4 7.2
2021-22 12 1 17.8 2.3-7.7 30.4 1.3-4.2 32.0 1.2-1.4 82.4 7.2
2021-22 12 1 17.8 2.3-7.7 30.4 1.3-4.2 32.0 1.2-1.4 82.4 7.2
2021-22 12 1 17.8 2.3-7.7 30.4 1.3-4.2 32.0 1.2-1.4 82.4 7.2
2021-22 12 1 17.8 2.3-7.7 30.4 1.3-4.2 32.0 1.2-1.4 82.4 7.2
2021-22 12 1 17.8 2.3-7.7 30.4 1.3-4.2 32.0 1.2-1.4 82.4 7.2
2021-22 12 1 17.8 2.3-7.7 30.4 1.3-4.2 32.0 1.2-1.4 82.4 7.2
2021-22 12 1 17.8 2.3-7.7 30.4 1.3-4.2 32.0 1.2-1.4 82.4 7.2
2022-23 14 1 6.7 0.1-0.6 25.0 0.1-0.4 20.0 0.0-0.0 - 0.4
2022-23 14 1 6.7 0.1-0.6 25.0 0.1-0.4 20.0 0.0-0.0 - 0.4
2022-23 14 1 6.7 0.1-0.6 25.0 0.1-0.4 20.0 0.0-0.0 - 0.4
2022-23 14 1 6.7 0.1-0.6 25.0 0.1-0.4 20.0 0.0-0.0 - 0.4
2022-23 14 1 6.7 0.1-0.6 25.0 0.1-0.4 20.0 0.0-0.0 - 0.4
2022-23 14 1 6.7 0.1-0.6 25.0 0.1-0.4 20.0 0.0-0.0 - 0.4
2022-23 14 1 6.7 0.1-0.6 25.0 0.1-0.4 20.0 0.0-0.0 - 0.4
2022-23 14 1 6.7 0.1-0.6 25.0 0.1-0.4 20.0 0.0-0.0 - 0.4
2022-23 14 1 6.7 0.1-0.6 25.0 0.1-0.4 20.0 0.0-0.0 - 0.4
2022-23 14 1 6.7 0.1-0.6 25.0 0.1-0.4 20.0 0.0-0.0 - 0.4
2022-23 14 1 6.7 0.1-0.6 25.0 0.1-0.4 20.0 0.0-0.0 - 0.4
2022-23 14 1 6.7 0.1-0.6 25.0 0.1-0.4 20.0 0.0-0.0 - 0.4
Total 43 20 18.4 2.3-6.2 36.9 0.4-2.0 19.8 1.2-2.0 60.2 6.2
  gp gs min fg pct 3pt pct ft pct pts
2021-22 12 1 214 28-92 30.4 16-50 32.0 14-17 82.4 86
2021-22 12 1 214 28-92 30.4 16-50 32.0 14-17 82.4 86
2021-22 12 1 214 28-92 30.4 16-50 32.0 14-17 82.4 86
2021-22 12 1 214 28-92 30.4 16-50 32.0 14-17 82.4 86
2021-22 12 1 214 28-92 30.4 16-50 32.0 14-17 82.4 86
2021-22 12 1 214 28-92 30.4 16-50 32.0 14-17 82.4 86
2021-22 12 1 214 28-92 30.4 16-50 32.0 14-17 82.4 86
2021-22 12 1 214 28-92 30.4 16-50 32.0 14-17 82.4 86
2021-22 12 1 214 28-92 30.4 16-50 32.0 14-17 82.4 86
2021-22 12 1 214 28-92 30.4 16-50 32.0 14-17 82.4 86
2021-22 12 1 214 28-92 30.4 16-50 32.0 14-17 82.4 86
2021-22 12 1 214 28-92 30.4 16-50 32.0 14-17 82.4 86
2021-22 12 1 214 28-92 30.4 16-50 32.0 14-17 82.4 86
2021-22 12 1 214 28-92 30.4 16-50 32.0 14-17 82.4 86
2021-22 12 1 214 28-92 30.4 16-50 32.0 14-17 82.4 86
2021-22 12 1 214 28-92 30.4 16-50 32.0 14-17 82.4 86
2022-23 14 1 94 2-8 25.0 1-5 20.0 0-0 - 5
2022-23 14 1 94 2-8 25.0 1-5 20.0 0-0 - 5
2022-23 14 1 94 2-8 25.0 1-5 20.0 0-0 - 5
2022-23 14 1 94 2-8 25.0 1-5 20.0 0-0 - 5
2022-23 14 1 94 2-8 25.0 1-5 20.0 0-0 - 5
2022-23 14 1 94 2-8 25.0 1-5 20.0 0-0 - 5
2022-23 14 1 94 2-8 25.0 1-5 20.0 0-0 - 5
2022-23 14 1 94 2-8 25.0 1-5 20.0 0-0 - 5
2022-23 14 1 94 2-8 25.0 1-5 20.0 0-0 - 5
2022-23 14 1 94 2-8 25.0 1-5 20.0 0-0 - 5
2022-23 14 1 94 2-8 25.0 1-5 20.0 0-0 - 5
2022-23 14 1 94 2-8 25.0 1-5 20.0 0-0 - 5
Total 43 20 792 99-268 36.9 17-86 19.8 53-88 60.2 268
  gp gs min/g fg/40 pct 3pt/40 pct ft/40 pct pts/40
2021-22 12 1 17.8 5.2-17.2 30.4 3.0-9.3 32.0 2.6-3.2 82.4 16.1
2021-22 12 1 17.8 5.2-17.2 30.4 3.0-9.3 32.0 2.6-3.2 82.4 16.1
2021-22 12 1 17.8 5.2-17.2 30.4 3.0-9.3 32.0 2.6-3.2 82.4 16.1
2021-22 12 1 17.8 5.2-17.2 30.4 3.0-9.3 32.0 2.6-3.2 82.4 16.1
2021-22 12 1 17.8 5.2-17.2 30.4 3.0-9.3 32.0 2.6-3.2 82.4 16.1
2021-22 12 1 17.8 5.2-17.2 30.4 3.0-9.3 32.0 2.6-3.2 82.4 16.1
2021-22 12 1 17.8 5.2-17.2 30.4 3.0-9.3 32.0 2.6-3.2 82.4 16.1
2021-22 12 1 17.8 5.2-17.2 30.4 3.0-9.3 32.0 2.6-3.2 82.4 16.1
2021-22 12 1 17.8 5.2-17.2 30.4 3.0-9.3 32.0 2.6-3.2 82.4 16.1
2021-22 12 1 17.8 5.2-17.2 30.4 3.0-9.3 32.0 2.6-3.2 82.4 16.1
2021-22 12 1 17.8 5.2-17.2 30.4 3.0-9.3 32.0 2.6-3.2 82.4 16.1
2021-22 12 1 17.8 5.2-17.2 30.4 3.0-9.3 32.0 2.6-3.2 82.4 16.1
2021-22 12 1 17.8 5.2-17.2 30.4 3.0-9.3 32.0 2.6-3.2 82.4 16.1
2021-22 12 1 17.8 5.2-17.2 30.4 3.0-9.3 32.0 2.6-3.2 82.4 16.1
2021-22 12 1 17.8 5.2-17.2 30.4 3.0-9.3 32.0 2.6-3.2 82.4 16.1
2021-22 12 1 17.8 5.2-17.2 30.4 3.0-9.3 32.0 2.6-3.2 82.4 16.1
2022-23 14 1 6.7 0.9-3.4 25.0 0.4-2.1 20.0 0.0-0.0 - 2.1
2022-23 14 1 6.7 0.9-3.4 25.0 0.4-2.1 20.0 0.0-0.0 - 2.1
2022-23 14 1 6.7 0.9-3.4 25.0 0.4-2.1 20.0 0.0-0.0 - 2.1
2022-23 14 1 6.7 0.9-3.4 25.0 0.4-2.1 20.0 0.0-0.0 - 2.1
2022-23 14 1 6.7 0.9-3.4 25.0 0.4-2.1 20.0 0.0-0.0 - 2.1
2022-23 14 1 6.7 0.9-3.4 25.0 0.4-2.1 20.0 0.0-0.0 - 2.1
2022-23 14 1 6.7 0.9-3.4 25.0 0.4-2.1 20.0 0.0-0.0 - 2.1
2022-23 14 1 6.7 0.9-3.4 25.0 0.4-2.1 20.0 0.0-0.0 - 2.1
2022-23 14 1 6.7 0.9-3.4 25.0 0.4-2.1 20.0 0.0-0.0 - 2.1
2022-23 14 1 6.7 0.9-3.4 25.0 0.4-2.1 20.0 0.0-0.0 - 2.1
2022-23 14 1 6.7 0.9-3.4 25.0 0.4-2.1 20.0 0.0-0.0 - 2.1
2022-23 14 1 6.7 0.9-3.4 25.0 0.4-2.1 20.0 0.0-0.0 - 2.1
Total 43 20 18.4 5.0-13.5 36.9 0.9-4.3 19.8 2.7-4.4 60.2 13.5
  gp gs mpg off/g def/g reb/g pf/g dq/g ast/g to/g a/to stl/g blk/g
2021-22 12 1 17.8 0.7 1.3 1.9 1.3 0.1 1.2 1.4 0.8 0.4 0.3
2021-22 12 1 17.8 0.7 1.3 1.9 1.3 0.1 1.2 1.4 0.8 0.4 0.3
2021-22 12 1 17.8 0.7 1.3 1.9 1.3 0.1 1.2 1.4 0.8 0.4 0.3
2021-22 12 1 17.8 0.7 1.3 1.9 1.3 0.1 1.2 1.4 0.8 0.4 0.3
2021-22 12 1 17.8 0.7 1.3 1.9 1.3 0.1 1.2 1.4 0.8 0.4 0.3
2021-22 12 1 17.8 0.7 1.3 1.9 1.3 0.1 1.2 1.4 0.8 0.4 0.3
2021-22 12 1 17.8 0.7 1.3 1.9 1.3 0.1 1.2 1.4 0.8 0.4 0.3
2021-22 12 1 17.8 0.7 1.3 1.9 1.3 0.1 1.2 1.4 0.8 0.4 0.3
2021-22 12 1 17.8 0.7 1.3 1.9 1.3 0.1 1.2 1.4 0.8 0.4 0.3
2021-22 12 1 17.8 0.7 1.3 1.9 1.3 0.1 1.2 1.4 0.8 0.4 0.3
2021-22 12 1 17.8 0.7 1.3 1.9 1.3 0.1 1.2 1.4 0.8 0.4 0.3
2021-22 12 1 17.8 0.7 1.3 1.9 1.3 0.1 1.2 1.4 0.8 0.4 0.3
2021-22 12 1 17.8 0.7 1.3 1.9 1.3 0.1 1.2 1.4 0.8 0.4 0.3
2021-22 12 1 17.8 0.7 1.3 1.9 1.3 0.1 1.2 1.4 0.8 0.4 0.3
2021-22 12 1 17.8 0.7 1.3 1.9 1.3 0.1 1.2 1.4 0.8 0.4 0.3
2021-22 12 1 17.8 0.7 1.3 1.9 1.3 0.1 1.2 1.4 0.8 0.4 0.3
2022-23 14 1 6.7 0.1 0.9 1.1 0.6 0.0 0.5 0.4 1.4 0.4 0.0
2022-23 14 1 6.7 0.1 0.9 1.1 0.6 0.0 0.5 0.4 1.4 0.4 0.0
2022-23 14 1 6.7 0.1 0.9 1.1 0.6 0.0 0.5 0.4 1.4 0.4 0.0
2022-23 14 1 6.7 0.1 0.9 1.1 0.6 0.0 0.5 0.4 1.4 0.4 0.0
2022-23 14 1 6.7 0.1 0.9 1.1 0.6 0.0 0.5 0.4 1.4 0.4 0.0
2022-23 14 1 6.7 0.1 0.9 1.1 0.6 0.0 0.5 0.4 1.4 0.4 0.0
2022-23 14 1 6.7 0.1 0.9 1.1 0.6 0.0 0.5 0.4 1.4 0.4 0.0
2022-23 14 1 6.7 0.1 0.9 1.1 0.6 0.0 0.5 0.4 1.4 0.4 0.0
2022-23 14 1 6.7 0.1 0.9 1.1 0.6 0.0 0.5 0.4 1.4 0.4 0.0
2022-23 14 1 6.7 0.1 0.9 1.1 0.6 0.0 0.5 0.4 1.4 0.4 0.0
2022-23 14 1 6.7 0.1 0.9 1.1 0.6 0.0 0.5 0.4 1.4 0.4 0.0
2022-23 14 1 6.7 0.1 0.9 1.1 0.6 0.0 0.5 0.4 1.4 0.4 0.0
Total 43 20 18.4 1.0 1.4 2.4 2.0 0.1 1.3 1.7 0.8 1.4 0.2
  gp gs min off def reb pf dq ast to a/to stl blk
2021-22 12 1 214 8 15 23 15 1 14 17 0.8 5 3
2021-22 12 1 214 8 15 23 15 1 14 17 0.8 5 3
2021-22 12 1 214 8 15 23 15 1 14 17 0.8 5 3
2021-22 12 1 214 8 15 23 15 1 14 17 0.8 5 3
2021-22 12 1 214 8 15 23 15 1 14 17 0.8 5 3
2021-22 12 1 214 8 15 23 15 1 14 17 0.8 5 3
2021-22 12 1 214 8 15 23 15 1 14 17 0.8 5 3
2021-22 12 1 214 8 15 23 15 1 14 17 0.8 5 3
2021-22 12 1 214 8 15 23 15 1 14 17 0.8 5 3
2021-22 12 1 214 8 15 23 15 1 14 17 0.8 5 3
2021-22 12 1 214 8 15 23 15 1 14 17 0.8 5 3
2021-22 12 1 214 8 15 23 15 1 14 17 0.8 5 3
2021-22 12 1 214 8 15 23 15 1 14 17 0.8 5 3
2021-22 12 1 214 8 15 23 15 1 14 17 0.8 5 3
2021-22 12 1 214 8 15 23 15 1 14 17 0.8 5 3
2021-22 12 1 214 8 15 23 15 1 14 17 0.8 5 3
2022-23 14 1 94 2 13 15 9 0 7 5 1.4 6 0
2022-23 14 1 94 2 13 15 9 0 7 5 1.4 6 0
2022-23 14 1 94 2 13 15 9 0 7 5 1.4 6 0
2022-23 14 1 94 2 13 15 9 0 7 5 1.4 6 0
2022-23 14 1 94 2 13 15 9 0 7 5 1.4 6 0
2022-23 14 1 94 2 13 15 9 0 7 5 1.4 6 0
2022-23 14 1 94 2 13 15 9 0 7 5 1.4 6 0
2022-23 14 1 94 2 13 15 9 0 7 5 1.4 6 0
2022-23 14 1 94 2 13 15 9 0 7 5 1.4 6 0
2022-23 14 1 94 2 13 15 9 0 7 5 1.4 6 0
2022-23 14 1 94 2 13 15 9 0 7 5 1.4 6 0
2022-23 14 1 94 2 13 15 9 0 7 5 1.4 6 0
Total 43 20 792 44 60 104 85 3 55 72 0.8 60 7
  gp gs mpg off/40 def/40 reb/40 pf/40 dq/40 ast/40 to/40 a/to stl/40 blk/40
2021-22 12 1 17.8 1.5 2.8 4.3 2.8 0.2 2.6 3.2 0.8 0.9 0.6
2021-22 12 1 17.8 1.5 2.8 4.3 2.8 0.2 2.6 3.2 0.8 0.9 0.6
2021-22 12 1 17.8 1.5 2.8 4.3 2.8 0.2 2.6 3.2 0.8 0.9 0.6
2021-22 12 1 17.8 1.5 2.8 4.3 2.8 0.2 2.6 3.2 0.8 0.9 0.6
2021-22 12 1 17.8 1.5 2.8 4.3 2.8 0.2 2.6 3.2 0.8 0.9 0.6
2021-22 12 1 17.8 1.5 2.8 4.3 2.8 0.2 2.6 3.2 0.8 0.9 0.6
2021-22 12 1 17.8 1.5 2.8 4.3 2.8 0.2 2.6 3.2 0.8 0.9 0.6
2021-22 12 1 17.8 1.5 2.8 4.3 2.8 0.2 2.6 3.2 0.8 0.9 0.6
2021-22 12 1 17.8 1.5 2.8 4.3 2.8 0.2 2.6 3.2 0.8 0.9 0.6
2021-22 12 1 17.8 1.5 2.8 4.3 2.8 0.2 2.6 3.2 0.8 0.9 0.6
2021-22 12 1 17.8 1.5 2.8 4.3 2.8 0.2 2.6 3.2 0.8 0.9 0.6
2021-22 12 1 17.8 1.5 2.8 4.3 2.8 0.2 2.6 3.2 0.8 0.9 0.6
2021-22 12 1 17.8 1.5 2.8 4.3 2.8 0.2 2.6 3.2 0.8 0.9 0.6
2021-22 12 1 17.8 1.5 2.8 4.3 2.8 0.2 2.6 3.2 0.8 0.9 0.6
2021-22 12 1 17.8 1.5 2.8 4.3 2.8 0.2 2.6 3.2 0.8 0.9 0.6
2021-22 12 1 17.8 1.5 2.8 4.3 2.8 0.2 2.6 3.2 0.8 0.9 0.6
2022-23 14 1 6.7 0.9 5.5 6.4 3.8 0.0 3.0 2.1 1.4 2.6 0.0
2022-23 14 1 6.7 0.9 5.5 6.4 3.8 0.0 3.0 2.1 1.4 2.6 0.0
2022-23 14 1 6.7 0.9 5.5 6.4 3.8 0.0 3.0 2.1 1.4 2.6 0.0
2022-23 14 1 6.7 0.9 5.5 6.4 3.8 0.0 3.0 2.1 1.4 2.6 0.0
2022-23 14 1 6.7 0.9 5.5 6.4 3.8 0.0 3.0 2.1 1.4 2.6 0.0
2022-23 14 1 6.7 0.9 5.5 6.4 3.8 0.0 3.0 2.1 1.4 2.6 0.0
2022-23 14 1 6.7 0.9 5.5 6.4 3.8 0.0 3.0 2.1 1.4 2.6 0.0
2022-23 14 1 6.7 0.9 5.5 6.4 3.8 0.0 3.0 2.1 1.4 2.6 0.0
2022-23 14 1 6.7 0.9 5.5 6.4 3.8 0.0 3.0 2.1 1.4 2.6 0.0
2022-23 14 1 6.7 0.9 5.5 6.4 3.8 0.0 3.0 2.1 1.4 2.6 0.0
2022-23 14 1 6.7 0.9 5.5 6.4 3.8 0.0 3.0 2.1 1.4 2.6 0.0
2022-23 14 1 6.7 0.9 5.5 6.4 3.8 0.0 3.0 2.1 1.4 2.6 0.0
Total 43 20 18.4 2.2 3.0 5.3 4.3 0.2 2.8 3.6 0.8 3.0 0.4
  gp gs min/g fg/g pct 3pt/g pct ft/g pct ppg
Total 22 3 9.4 0.6-2.7 23.7 0.2-1.3 17.9 0.5-0.5 90.9 2.0
Conference 12 2 8.0 0.3-2.4 13.8 0.2-1.5 16.7 0.4-0.5 83.3 1.3
Exhibition 2 1 7.0 0.0-1.0 0.0 0.0-0.0 - 0.0-0.0 - 0.0
 
-
Home 11 - 8.5 0.6-2.3 28.0 0.3-1.3 21.4 0.4-0.4 100.0 1.9
Away 8 2 9.8 0.4-3.0 12.5 0.1-1.5 8.3 0.2-0.4 66.7 1.1
Neutral 3 1 11.7 1.3-3.3 40.0 0.3-0.7 50.0 1.3-1.3 100.0 4.3
 
-
Wins 13 2 9.0 0.8-2.8 27.8 0.2-1.2 12.5 0.5-0.5 85.7 2.2
Losses 9 1 9.9 0.4-2.6 17.4 0.3-1.3 25.0 0.4-0.4 100.0 1.7
 
-
October 2 1 10.5 0.0-1.5 0.0 0.0-0.0 - 0.0-0.0 - 0.0
November 5 1 8.0 1.0-3.0 33.3 0.2-1.2 16.7 0.8-0.8 100.0 3.0
December 2 - 10.0 1.0-3.0 33.3 0.0-1.0 0.0 0.0-0.0 - 2.0
January 6 1 11.5 0.7-3.0 22.2 0.5-1.8 27.3 0.8-1.0 83.3 2.7
February 7 - 8.0 0.4-2.4 17.6 0.1-1.3 11.1 0.1-0.1 100.0 1.1
  gp gs min fg pct 3pt pct ft pct pts
Total 22 3 206 14-59 23.7 5-28 17.9 10-11 90.9 43
Conference 12 2 96 4-29 13.8 3-18 16.7 5-6 83.3 16
Exhibition 2 1 14 0-2 0.0 0-0 - 0-0 - 0
 
-
Home 11 - 93 7-25 28.0 3-14 21.4 4-4 100.0 21
Away 8 2 78 3-24 12.5 1-12 8.3 2-3 66.7 9
Neutral 3 1 35 4-10 40.0 1-2 50.0 4-4 100.0 13
 
-
Wins 13 2 117 10-36 27.8 2-16 12.5 6-7 85.7 28
Losses 9 1 89 4-23 17.4 3-12 25.0 4-4 100.0 15
 
-
October 2 1 21 0-3 0.0 0-0 - 0-0 - 0
November 5 1 40 5-15 33.3 1-6 16.7 4-4 100.0 15
December 2 - 20 2-6 33.3 0-2 0.0 0-0 - 4
January 6 1 69 4-18 22.2 3-11 27.3 5-6 83.3 16
February 7 - 56 3-17 17.6 1-9 11.1 1-1 100.0 8
  gp gs min/g fg/40 pct 3pt/40 pct ft/40 pct pts/40
Total 22 3 9.4 2.7-11.5 23.7 1.0-5.4 17.9 1.9-2.1 90.9 8.3
Conference 12 2 8.0 1.7-12.1 13.8 1.2-7.5 16.7 2.1-2.5 83.3 6.7
Exhibition 2 1 7.0 0.0-5.7 0.0 0.0-0.0 - 0.0-0.0 - 0.0
 
-
Home 11 - 8.5 3.0-10.8 28.0 1.3-6.0 21.4 1.7-1.7 100.0 9.0
Away 8 2 9.8 1.5-12.3 12.5 0.5-6.2 8.3 1.0-1.5 66.7 4.6
Neutral 3 1 11.7 4.6-11.4 40.0 1.1-2.3 50.0 4.6-4.6 100.0 14.9
 
-
Wins 13 2 9.0 3.4-12.3 27.8 0.7-5.5 12.5 2.1-2.4 85.7 9.6
Losses 9 1 9.9 1.8-10.3 17.4 1.3-5.4 25.0 1.8-1.8 100.0 6.7
 
-
October 2 1 10.5 0.0-5.7 0.0 0.0-0.0 - 0.0-0.0 - 0.0
November 5 1 8.0 5.0-15.0 33.3 1.0-6.0 16.7 4.0-4.0 100.0 15.0
December 2 - 10.0 4.0-12.0 33.3 0.0-4.0 0.0 0.0-0.0 - 8.0
January 6 1 11.5 2.3-10.4 22.2 1.7-6.4 27.3 2.9-3.5 83.3 9.3
February 7 - 8.0 2.1-12.1 17.6 0.7-6.4 11.1 0.7-0.7 100.0 5.7
  gp gs mpg off/g def/g reb/g pf/g dq/g ast/g to/g a/to stl/g blk/g
Total 22 3 9.4 0.2 0.8 1.0 1.2 0.0 1.2 1.1 1.1 0.7 0.0
Conference 12 2 8.0 0.2 0.8 0.9 0.9 - 0.8 0.8 1.0 0.6 0.0
Exhibition 2 1 7.0 0.5 0.0 0.5 0.5 - 1.5 1.5 1.0 0.5 0.0
 
-
Home 11 - 8.5 0.2 0.8 1.0 0.7 - 1.5 1.2 1.2 0.6 0.0
Away 8 2 9.8 0.3 0.8 1.0 1.1 - 1.1 1.1 1.0 0.6 0.0
Neutral 3 1 11.7 0.0 1.0 1.0 3.0 0.3 0.7 1.0 0.7 1.0 0.0
 
-
Wins 13 2 9.0 0.2 0.8 0.9 0.8 0.0 1.7 1.1 1.6 0.8 0.0
Losses 9 1 9.9 0.2 0.9 1.1 1.7 0.1 0.6 1.2 0.5 0.6 0.0
 
-
October 2 1 10.5 0.0 0.5 0.5 3.0 0.5 0.0 1.0 0.0 0.5 0.0
November 5 1 8.0 0.0 1.0 1.0 0.8 0.0 1.2 1.2 1.0 0.8 0.0
December 2 - 10.0 0.0 1.5 1.5 1.0 - 3.5 2.0 1.8 2.0 0.0
January 6 1 11.5 0.3 0.5 0.8 1.3 - 1.3 1.0 1.3 0.7 0.0
February 7 - 8.0 0.3 0.9 1.1 0.9 - 0.9 1.0 0.9 0.3 0.0
  gp gs min off def reb pf dq ast to a/to stl blk
Total 22 3 206 4 18 22 26 1 27 25 1.1 15 0
Conference 12 2 96 2 9 11 11 - 10 10 1.0 7 0
Exhibition 2 1 14 1 0 1 1 - 3 3 1.0 1 0
 
-
Home 11 - 93 2 9 11 8 - 16 13 1.2 7 0
Away 8 2 78 2 6 8 9 - 9 9 1.0 5 0
Neutral 3 1 35 0 3 3 9 1 2 3 0.7 3 0
 
-
Wins 13 2 117 2 10 12 11 0 22 14 1.6 10 0
Losses 9 1 89 2 8 10 15 1 5 11 0.5 5 0
 
-
October 2 1 21 0 1 1 6 1 0 2 0.0 1 0
November 5 1 40 0 5 5 4 0 6 6 1.0 4 0
December 2 - 20 0 3 3 2 - 7 4 1.8 4 0
January 6 1 69 2 3 5 8 - 8 6 1.3 4 0
February 7 - 56 2 6 8 6 - 6 7 0.9 2 0
  gp gs mpg off/40 def/40 reb/40 pf/40 dq/40 ast/40 to/40 a/to stl/40 blk/40
Total 22 3 9.4 0.8 3.5 4.3 5.0 0.2 5.2 4.9 1.1 2.9 0.0
Conference 12 2 8.0 0.8 3.8 4.6 4.6 0.0 4.2 4.2 1.0 2.9 0.0
Exhibition 2 1 7.0 2.9 0.0 2.9 2.9 0.0 8.6 8.6 1.0 2.9 0.0
 
-
Home 11 - 8.5 0.9 3.9 4.7 3.4 0.0 6.9 5.6 1.2 3.0 0.0
Away 8 2 9.8 1.0 3.1 4.1 4.6 0.0 4.6 4.6 1.0 2.6 0.0
Neutral 3 1 11.7 0.0 3.4 3.4 10.3 1.1 2.3 3.4 0.7 3.4 0.0
 
-
Wins 13 2 9.0 0.7 3.4 4.1 3.8 0.0 7.5 4.8 1.6 3.4 0.0
Losses 9 1 9.9 0.9 3.6 4.5 6.7 0.4 2.2 4.9 0.5 2.2 0.0
 
-
October 2 1 10.5 0.0 1.9 1.9 11.4 1.9 0.0 3.8 0.0 1.9 0.0
November 5 1 8.0 0.0 5.0 5.0 4.0 0.0 6.0 6.0 1.0 4.0 0.0
December 2 - 10.0 0.0 6.0 6.0 4.0 0.0 14.0 8.0 1.8 8.0 0.0
January 6 1 11.5 1.2 1.7 2.9 4.6 0.0 4.6 3.5 1.3 2.3 0.0
February 7 - 8.0 1.4 4.3 5.7 4.3 0.0 4.3 5.0 0.9 1.4 0.0